AD | Profielschets vermogensstichting UTS

Egaming datacenter Blue Nap Americas (voormalige CTEX op Mahuma) en andere buitenlandse UTS filialen zijn voorlopig in stichting SBAAUTS ondergebracht

Willemstad – De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) gaat akkoord met de profielschetsen van de Raad van Commissarissen (RvC) van de afwikkelingsstichting van UTS, officieel Stichting Beheer en Afwikkeling Activa UTS (SBAAUTS).

De stichting heeft als doel vermogensbeheer. Naast een directeur zijn er drie RvC-leden in de profielen financieel expert, juridisch expert en algemeen manager. Net als in een eerder advies ten aanzien van SBAAUTS dringt SBTNO erop aan een profielschets te maken voor de bestuurder van SBAA-UTS.

Ook wordt erop gewezen dat er een werving- en selectieprocedure voor de bestuurder/directeur van SBAA-UTS wordt opgesteld en dat deze ter toetsing aan de adviseur wordt aangeboden, nog vóórdat het sollicitatieproces voor een directeur wordt opgestart. Daarbij ‘wijst de adviseur nogmaals op de mogelijke belangenverstrengeling indien een bestuurder van SBAA-UTS tevens een arbeidsverhouding heeft met UTS’.

,,De minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat deze belangenverstrengeling zo spoedig mogelijk wordt opgeheven”, zo wordt eraan toegevoegd.

Uit de gegevens van KvK blijkt dat de stichting op 31 december 2018 is opgericht en dat heden Randell Hato (foto) de bestuurder is en Rauf René Engels bestuurslid.

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat de stichting op 31 december 2018 is opgericht en dat heden Randell Hato de bestuurder is en Rauf René Engels bestuurslid.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *