AD | Raveneau (PS) wil verlengde schooldag

Wini Raveneau-1

Wini Raveneau (PS) wil verlengde schooldag

Willemstad – Statenlid Wini Raveneau (PS) houdt een pleidooi voor de verlengde schooldag en stelt het niet te begrijpen dat dit niet al lang is doorgevoerd. Het geeft volgens haar zoveel meer rust aan ouders en kinderen, vooral omdat uit cijfers blijkt dat 44 procent alleenstaande ouders zijn, en als het geen alleenstaande ouders zijn, dan werken beide ouders.

,,Van de schoolgaande jeugd gaat 82 procent naar de een of andere opvang of is alleen thuis of op straat”,

aldus Raveneau, die ook noemt dat de helft van de gezinshoofden een inkomen heeft van beneden de 2.000 gulden per maand en dat 63 procent van de gezinshoofden laaggeschoold is en 24 procent daarvan nog niet eens de basisschool heeft afgemaakt.

,,We kunnen ons dus wel voorstellen hoe moeilijk het is voor onze kinderen om het tempo op de scholen te blijven volgen, om maar niet te spreken over de inhoud die ook voor wat betreft taal totaal niet aansluit bij de belevingswereld van het kind.”

Het Statenlid kan het dan ook niet rijmen dat het Nederlandse onderwijsbeleid nog zo veel ‘als een kip zonder kop’ gevolgd wordt. Zij vindt het ook niet zo verwonderlijk dat er zoveel sociale ongelijkheid is, drop-out en criminaliteit. De verlengde schooldag is voor haar de oplossing.

Daarvoor moet er een goed schoolplan komen, moeten docenten opgeleid worden voor het inhoud geven aan die verlengde schooldag en moeten de schooltijden uiteraard aangepast worden.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Raveneau (PS) wil verlengde schooldag

 1. Hier in kan ik het met haar eens zijn.
  kinderen die vroeg in de middag al naar huis gestuurd worden, waar geen goede opvang is.
  Dat is vragen om problemen…..duidelijk…geen twijfel over….
  Laat ze in de middag extra taalles krijgen, extra sport en spel, huiswerk begeleiding, maatschappijleer, sociale bezigheden, kunst/cultuur, voorlichting.
  Dat soort zaken zijn belangrijk voor de kinderen.

  Het zal geld kosten, maar wat gaat het niet opleveren:
  een geestelijk gezond volk met minder criminelen…
  betere mensen die uiteindelijk hun bijdrage gaan leveren aan de maatschappij.
  minder dropouts, minder teenermoedertjes, minder crimenelen, minder politie nodig, minder gevangenissen.
  dus eerst investeren in de jeugd en daarna kunnen we daarvan profiteren.
  maar ja, een roepende in een woestijn…

 2. Sorry, maar eh, verlengde schooldagen volgens de PS die zelf haar eigen “ministers” van onderwijs hun normale termijn nooit laat uitzitten? Sinds 10-10-10 is de PS letterlijk bezig het onderwijs van de klif te duwen. D’r is geen inzicht, geen kennis, geen beleid.

  “Daarvoor moet er een goed schoolplan komen, moeten docenten opgeleid worden voor het inhoud geven aan die verlengde schooldag en moeten de schooltijden uiteraard aangepast worden.”

  Leuk en aardig, maar begin dan wel eerst bij uw eigen partij!

 3. Wat het ‘Nederlandse onderwijsbeleid’ hier mee te maken heeft, ontgaat mij. Maar die extra schooluren kunnen dan op de Papiementstalige scholen worden besteed aan (meer) Nederlands en Engels, zodat dat onderwijs beter aansluit bij vervolgopleidingen in het buitenland en ook meer mogelijkheden geeft voor het vinden van werk.
  V.w.b de armoede en sociale ongelijkheid zou de PS beter eens prioriteit kunnen geven aan wetgeving over het vaderschap!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *