AD | RdK: Besluit PdVSA niet van invloed

RdK directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy | Jeu Olimpio

Willemstad – Het recente besluit van het Venezolaans staatsoliebedrijf PdVSA om een ad-hoc administratieve commissie aan te stellen die zich bezighoudt met olie uit Venezuela, is niet van invloed op de commerciële relatie tussen Refineria di Kòrsou (RdK) en Refineria Isla Curaçao bv, een dochteronderneming van PdVSA.

Zo laat RdK in een verklaring weten.

RdK geeft aan het besluit te respecteren en in samenwerking met Refineria Isla Curaçao bv ‘al het mogelijke’ te zullen doen om de raffinaderij op te starten en operationeel te houden.

,,RdK richt zich op dit moment volledig op het zo snel mogelijk opnieuw opstarten van de raffinaderij. Centraal hierbij staat de baangarantie voor eenieder die afhankelijk is van de raffinaderij voor een inkomen.”

Ondertussen bewandelt RdK, zo staat in de verklaring, verschillende trajecten om een toekomst voor de raffinaderij te kunnen garanderen na afloop van het huidig contract met PdVSA eind van dit jaar.

RdK acht het belangrijk wederom te benadrukken dat het Refineria Isla Curaçao bv is die de raffinaderij beheert en als zodanig uiteindelijk verantwoordelijk is voor zowel de commerciële relatie als het naleven van de arbeidsverplichtingen jegens de werknemers van de raffinaderij. ,,RdK helpt in deze zoveel mogelijk om de banen te behouden, maar de verantwoordelijkheid ligt bij Isla totdat het contract eind 2019 afloopt”, aldus RdK.

RdK stelt verder op dit moment volop bezig te zijn met de zoektocht naar een strategische partner voor het beheer van de raffinaderij na 2019. ,,De Program Management Organization (PMO) van RdK voert gesprekken met de eerste groep bedrijven die belangstelling heeft getoond in de raffinaderij.

Het nieuwe, bredere kader dat PMO heeft opgesteld, heeft nieuwe interesse aangewakkerd bij potentiële partijen. PMO heeft een roadmap gemaakt waarin wordt uitgestippeld hoe uiteindelijk de meest geschikte partner voor overname van de raffinaderij kan worden gekozen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *