AD | Rechter: George geen ambtenaar

norbert-george

Rechter: Norbert George was arbeidscontractant, geen ambtenaar | Foto Notisia360

Willemstad – Het Gerecht in Ambtenarenzaken heeft zich onbevoegd geacht de zaak die Norbert George aanspande tegen het Land en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) in behandeling te nemen.

Dit komt omdat de ambtenarenrechter tot het oordeel komt dat George geen ambtenaar is.

In november 2014 wordt George via een landsbesluit te kennen gegeven dat aan hem ‘abusievelijke salarisbetalingen zijn verricht’.

,,Dit had niet plaats mogen vinden aangezien er geen rechtsverhouding tussen u en de regering bestaat. Anders dan u meent, heeft de regering u nooit als ambtenaar aangesteld. Gelet op het bovenstaande zal de regering de salarisadministratie opdracht geven om onmiddellijk het verrichten van salarisbetalingen aan u te staken. De ten onrechte aan u verrichte betalingen zullen teruggevorderd worden”,

zo staat in de brief.

George is van begin 2011 tot begin 2012 arbeidscontractant geweest bij SOAW, aanvankelijk als implementatiemanager en later als interim-secretaris-generaal (SG).

Op 25 januari 2012 gaat de Raad van Ministers (RvM) ermee akkoord dat George wordt aangesteld als projectleider in een taskforce van SOAW waar hij een bezoldiging krijgt in de hoogste trede van schaal 13, te weten 8.535 gulden per maand.

Deze aanstelling wordt geregeld in een besluit van de RvM, getekend door de minister-president. Daarover oordeelt het gerecht:

,,De RvM wordt niet aangemerkt als bestuursorgaan, en er kunnen geen aanspraken worden ontleend aan beslissingen die het resultaat zijn van intercollegiale besluitvorming en die nog verdere uitvoering door de verantwoordelijke minister behoeft.

Verzoeker (George, red.) kan aldus niet als ambtenaar zijn aangesteld. Ten aanzien van een aanstellingsbesluit bestaat het bevoegde gezag uit de minister en de gouverneur.

Aangezien verzoeker in 2011 op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam was bij het ministerie, mocht hij niet reeds uit dat dienstverband afleiden dat hij als ambtenaar was aangesteld.”

Norbert

Rechter: Norbert George geen ambtenaar | Foto Extra 21 januari 2014

Ook de werkgeversverklaring die in juni 2013 werd getekend op basis waarvan George een opleiding kon beginnen, kan volgens de rechter niet worden aangemerkt als bewijs van een dienstverband als ambtenaar.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Rechter: George geen ambtenaar

  1. Dus wij belastingbetalers hebben in 3 jaar al tonnen betaald aan deze freeloader die zijn dagen doorbrengt op het terras van café de Tropen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *