AD | Rechter trekt zich terug

Rechter trekt zich terug in CBSC zaak

Rechter verder als mediator in kort geding deel RvC tegen directie CBCS

Willemstad – In het juridische gevecht van een deel van de Raad van Commissarissen (RvC) tegen de Raad van Bestuur (RvB/directie) van de Centrale Bank CBCS heeft de rechter zich teruggetrokken.
Rechter Peter van Schendel gaat op eigen voorstel nog wel verder als mediator tussen strijdende partijen, maar dus niet als behandelend rechter. Mocht mediation niet tot resultaat leiden, zal een andere rechter het kort geding overnemen en afronden. Dat is het resultaat van een zogeheten wrakingsverzoek tegen de rechter.

De RvB-leden Emsley Tromp (president) en Jerry Hasselmeyer hadden een verzoek tot wraking van rechter Van Schendel ingediend dat vrijdagmiddag door de wrakingskamer van het Hof van Justitie is behandeld. Hun stelling was onder meer dat hij vanwege zijn pogingen om te schikken niet onbevooroordeeld was en daarom de behandeling van het kort geding niet meer zou kunnen doen.

Tijdens de behandeling door de wrakingskamer heeft Van Schendel aangegeven de zaak zelf nog steeds objectief en onafhankelijk te kunnen beoordelen, maar hij erkende wel de dubbele rol en kwam met een voorstel.

De uitkomst is – conform het voorstel van Van Schendel zelf – dat hij als mediator gaat proberen de partijen bij elkaar te brengen. Lukt dat niet en zou er vonnis moeten worden gewezen, dan gaat de zaak naar een andere rechter. Met dit voorstel hebben Tromp en Hasselmeyer ingestemd. Er moeten nog wel mediationafspraken worden gemaakt.

Het draait allemaal om het feit dat twee van de vier RvC-leden (Renny Maduro en Tom Kok) voortzetting van het integriteitsonderzoek naar de RvB-leden Tromp, Hasselmeyer en Alberto Romero willen afdwingen, maar dat twee andere commissarissen (Robert Pietersz en Hubert Lopez) stellen dat daartoe geen besluit is genomen. Daarop heeft Tromp het onderzoek door Triforensic stopgezet.

Reden voor Maduro en Kok om ‘als rechtspersoon CBCS, vertegenwoordigd door de RvC’ de rechtszaak aan te spannen tegen de directieleden. Los van de vraag of wel sprake is van een rechtsgeldig RvC-besluit, lijkt er ernstige twijfel of commissarissen wel vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Bij de Centrale Bank is niet zonder meer het Burgerlijk Wetboek, maar een formele wet, namelijk het Centrale Bankstatuut van toepassing.

Het lijkt erop dat rechter van Schendel – en daar staat hij ook om bekend en wordt hij zelfs door velen om geprezen – los van het juridische een oplossing heeft geprobeerd te zoeken (en daarbij was op een bepaald moment zelfs onduidelijk of de advocaten wel welkom waren) en vooral een mediatorsrol op zich heeft genomen.

Op eigen voorstel gaat hij daar nu mee verder en legt hij de rechtersrol naast zich neer. Tot een uitspraak van het Hof kwam het gisteren dus niet. De vraag is of mediation echt iets gaat opleveren.

Feit is wel dat de zittingstermijn van commissaris Maduro morgen eindigt; hij kan in de mediation nog wel gehoord worden, maar heeft vanaf volgende week geen stemrecht meer. En in de RvC is de stemverhouding dan 2-1. Komende week beslist de ministerraad over benoeming van een nieuwe commissaris.

Vermoedelijk wordt dat oud-ombudsman Fred Wiel (zie elders in deze editie).

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *