AD | Regering Aruba: Jaar van de familie

Om alle problemen aan te pakken heeft de regering in 2018 plannen gemaakt

Oranjestad – De regering heeft 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Familie. Met de uitvoering van het sociaal crisisplan verwacht kabinet-Evelyn Wever-Croes gezinnen een sterker fundament te geven.

De bewindslieden kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. ,,We hebben onze schouders gezet onder een plan om de grote problemen aan te pakken en Aruba vooruit te helpen. We werden geconfronteerd met een tekort dat 175 miljoen florin hoger was dan de wet toestaat, een emigratiecrisis vanuit Venezuela, een enorme sociale crisis rond huiselijk geweld en burgers die weinig tot geen vertrouwen meer hadden in de autoriteiten.”

Om alle problemen aan te pakken heeft de regering in 2018 plannen gemaakt. ,,Het sociaal crisisplan is gericht op een structurele, effectieve oplossing voor de sociale uitdagingen waar de gemeenschap voor staat. We hebben een urgentiefonds ingesteld, waarin 34 miljoen florin beschikbaar is voor hulp aan de meest kwetsbaren in onze samenleving.”

Een ander speerpunt van de regering is om ervoor te zorgen dat ieder gezin een eigen huis ter beschikking krijgt. ,,We hebben al 800 terreinen uitgegeven aan gezinnen die soms al meer dan twintig jaar op een stuk grond wachten. Komend jaar komt iedereen aan de beurt die al vijf jaar of langer op de wachtlijst staat. Al die mensen kunnen nu een huis gaan bouwen. Daarnaast gaan we alle wegen die in slechte staat verkeren opknappen.”

Ten aanzien van het onderwijs bestaan er plannen voor een mavo en havo in Noord. Daarnaast begint de uitvoering van het Nationaal Onderwijsplan.

De minister van Volksgezondheid wil dat er meer artsen komen en ontwikkelt een plan voor de toelating van medici die beschikken over een BIG-registratie. Ook de geestelijke gezondheidszorg moet volgens hem worden uitgebreid.
Ook is er de ambitie om van de landbouw een economische pijler te maken. Daartoe wordt ingezet op moderne productiemethoden en projecten om jongeren voor de primaire sector te interesseren.

Volgens de regering is de veiligheid op het eiland vorig jaar verbeterd, doordat er minder overvallen en andere misdrijven werden geregistreerd. Die opgaande lijn wordt dit jaar voortgezet, met de aanschaf van een helikopter en een radarsysteem.

Om deze en andere plannen te realiseren is een verantwoord financieel beleid noodzakelijk, in combinatie met een integer overheidsapparaat. De regering belooft daaraan verder te werken, om zo het vertrouwen van de burgers terug te winnen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *