AD | Regering houdt vast aan casinowet

statenvoorzitter-Ivar-Asjes

Ivar Asjes (PS), die nu Statenvoorzitter is maar daarvoor voor een korte periode de gedeputeerde van Financiën, zou aangedrongen hebben op het terugdraaien van de gewijzigde Eilandsverordening casinowezen.

Willemstad – In de memorie van toelichting op de begroting 2011 stelt het kabinet Schotte dat met betrekking tot de casinoheffing uitgegaan wordt van de nu van kracht zijnde wetgeving.  Het Cft vroeg zich in haar advies af wat de plannen van de regering zijn met betrekking tot deze heffing.

In de toelichting staat hierover: ,,De regering merkt op dat de geraamde opbrengsten aan casinoheffingen in overeenstemming zijn met het vastgestelde beleid.

De op- brengsten lopen op tot circa 13,6 miljoen gulden in 2014, deze betreffen de netto baten voor de overheid. Deze raming is als volgt samengesteld: de historisch gegenereerde opbrengst van 2,5 miljoen gulden, vermeerderd met 10 miljoen gulden die voortvloeien uit de gewijzigde verordening casinowezen.”

In een breder kader geeft de regering nog aan dat van de bruto opbrengsten van 20 miljoen gulden, 7,5 miljoen gulden voor financiering van de Gaming Control Board (GCB) bestemd zijn. In oktober van dit jaar kopte deze krant nog ‘Coalitie gedoogt casino’s’.

Het ging hier om het feit dat ondanks dat de nieuwe casinoverordening van kracht is, de casino’s zich niet aan de wettelijk bepaalde belastingafdrachten houden. De coalitie van MFK/PS/MAN zou dit willen ‘gedogen’.

Ivar Asjes (PS), die nu Statenvoorzitter is maar daarvoor voor een korte periode de gedeputeerde van Financiën, zou aangedrongen hebben op het terugdraaien van de pas enkele maanden geleden in werking getreden gewijzigde Eilandsverordening casinowezen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *