AD | René Zwart journalist-af

Zwart wenst de Caribische (ei)landen een politiek/bestuurlijk Den Haag toe dat bereid is een tandje bij te zetten om de niet te rechtvaardigen verschillen tussen de koninkrijksdelen weg te werken |

Willemstad – Koninkrijksrelaties.nu houdt per direct op te bestaan. René Zwart, eigenaar van genoemde site die in opspraak raakte in verband met aantijgingen van ‘omkoping van de pers door het Bestuurscollege (BC) van Bonaire’, heeft gisteren bekendgemaakt ‘journalist-af’ te zijn.

Of Bonaire, onderdeel van (Caribisch) Nederland, nog gebruik wil maken van zijn diensten á 80 euro per uur, laat Zwart over aan het BC in Kralendijk. Hij heeft de MPB/UPB-coalitie laten weten er ‘alle begrip voor te hebben’ als de gezaghebber en de drie gedeputeerden de samenwerking met hem ‘in heroverweging willen nemen’, ofwel opzeggen.

Zwart in Nederland kwam samen met Harald Linkels op Bonaire – die journalistieke bijdragen levert aan BES Reporter en Bonaire.nu/Curaçao.nu van Sylvia de Leon, die op hun beurt nauw samenwerkten met Koninkrijksrelaties.nu – kwam in opspraak door het uitlekken van documenten waaruit blijkt dat deze journalisten/correspondenten ook betaald werk (gaan) verrichten voor het politieke bestuur van Bonaire.

Oppositiepartij Partido Demokrat (DP) vroeg onmiddellijk een buitengewone Eilandsraadsvergadering aan (die nog moet plaatsvinden). De fractie spreekt van ‘omkoping van de pers’ door het college van regeringspartijen MPB en UPB. Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe reageerde nog niet op vragen van het Antilliaans Dagblad. Tegenover de krant Extra Bonaire herhaalt hij wat in de gelekte stukken staat: de afdeling Communicatie van de overheid kampt met gebrek aan menskracht en expertise.

Zwart, die tot hij met de website Koninkrijksrelaties.nu begon correspondent was voor het Antilliaans Dagblad (de uitgever van deze krant zegde de samenwerkingsrelatie vanwege belangenverstrengeling op), werkte als journalist ook langdurig voor de Arubaanse regering van premier Mike Eman (AVP) – waarvoor hij ook een lovend boek schreef: ‘Visie, Passie en Lef’ – en produceert voor het Kabinet van Gevolmachtigde minister Anthony Begina van Curaçao in Den Haag ook de public relations-uitgave Curaçao Magazine.
Koninkrijksrelaties.nu gaat nu ‘offline’, zoals de eigenaar het zelf noemt.

Een dag eerder stelde Zwart nog nadrukkelijk dat zijn journalistieke onafhankelijkheid niet in het geding is. Sinds jaar en dag werkt hij voor allerlei overheden en overheidsinstanties, waaronder óók Directie Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag, waarvoor hij bijkluste. Hetzelfde geldt ook voor het politieke bestuur van Sint Maarten. Dit alles heeft hem echter – naar eigen zeggen – nooit belemmerd onafhankelijke journalistiek te bedrijven.

Een etmaal later zegt hij het beroep als journalist vaarwel. En daarom hoeft hij ‘niet langer neutraal te zijn’. Hij wenst de Caribische (ei)landen een politiek/bestuurlijk Den Haag toe dat bereid is een tandje bij te zetten om de niet te rechtvaardigen verschillen tussen de koninkrijksdelen weg te werken. Zwart overweegt een boek te gaan schrijven ‘over politiek en media in de Cariben’. Hij weet zelf van de hoed en van de rand.

VVD: ‘Journalist’ Zwart niet onafhankelijk

Journalisten inhuren als communicatieadviseur door de overheid betekent dat zij niet meer onafhankelijk zijn. Dat stelt VVD-Tweede Kamerlid André Bosman in vragen aan staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties. Hij heeft het over de onthulling eerder deze week dat het Bestuurscollege (BC) van Bonaire twee journalisten betaalt voor het maken van persberichten en het voorlichtingsbeleid.

Bosman richt zijn pijlen vooral op ‘journalist’ René Zwart (aanhalingstekens Bosman, red.), die vanuit Nederland opereert. Dat ook Harald Linkels op Bonaire door het BC is ingehuurd, laat hij vrijwel geheel buiten beschouwing. Ook de tarieven die zij betaald krijgen, respectievelijk 80 euro en 75 dollar per uur, worden niet genoemd.

Wat het Kamerlid vooral stoort, is de dubbelrol die Zwart kennelijk al jaren speelt. Naar eigen zeggen is hij al vele jaren actief voor verschillende BC’s van Bonaire, maar ook voor de regeringen van Aruba en Curaçao.

Bosman wil weten wie op Bonaire, vanaf 2005, het besluit heeft genomen om hem in te huren. Hoe onafhankelijk is de berichtgeving van Zwart op persoonlijke nieuwssites en in krantenartikelen van de ‘journalist’, vraagt Bosman zich af, vooral ten aanzien van zijn opdrachtgevers, de overheden van Bonaire, Aruba en Curaçao. Sterker:

,,In hoeverre hebben de zeer kritische artikelen en commentaren op de eigen websites, die soms ook ongefundeerd waren, van deze ‘journalist’ een negatief effect gehad op de relatie tussen Nederland en het BC van Bonaire?”

Bosman heeft meer twijfels over de producties van Zwart:

,,In hoeverre heeft deze ‘journalist’ gebruik gemaakt van zijn kennis die hij opdeed als communicatieadviseur van het BC van Bonaire voor het schrijven van zijn eigen stukken op zijn eigen websites?” Hij wil daarover een oordeel van Knops.

Eilandsraad Bonaire over ‘omkopen pers’

De door de oppositie op Bonaire verzochte buitengewone Eilandsraadsvergadering met als onderwerp ‘Omkopen pers door het Bestuurscollege’ wordt volgende week dinsdag gehouden. Althans dat is het voorstel van gezaghebber Edison Rijna, die dit onderwerp wil toevoegen aan de voorlopige agenda van de openbare Eilandsraadvergadering (de zogenoemde ‘besluitvormende raad’) van 24 september om 19.00 uur in de vergaderzaal van de Eilandsraad in het Passangrahan. Dat heeft de voorzitter gisteren kenbaar gemaakt aan de raadsleden.

Het verzoek werd gedaan door de drie leden van de Partido Demokrat Boneriano (PDB) Clark Abraham, Rolanda Hellburg- Makaai en Michael Pieters. Vanaf agendapunt 5, vaststellen agenda, wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

Bron: Antilliaans dagblad

2 Reacties op “AD | René Zwart journalist-af

  1. Zwart is dus te koop.

    Heeft zijn zakken goed gevuld, maar zijn geloofwaardigheid met terugwerkende kracht voor altijd verloren.

    Alles wat hij gepubliceerd heeft is in 1 klap waardeloos geworden.

  2. Het is wel apart dat één van de politici die Rene beschuldigt, ooit zijn eigen vrouw bont en blauw heeft geslagen. Het heeft zijn politieke carrière niet geschaad zo te zien.