AD | Robbie’s Lottery daagt MCB bank

* Bank sluit rekeningen loterijhouder vanwege risicoprofiel
* Dos Santos: Bedrijfsvoering en 190 banen lopen gevaar

Stephanie dos Santos en advocaat Bertie Braam van Robbie’s Lottery vs MCB Bank | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery op Curaçao en Smart Play op Sint Maarten, alsmede Robertico dos Santos in privé, hebben een kort geding aangespannen tegen MCB en MCB-dochter WIB omdat deze bankgroep de rekeningen van de gokbedrijven en van Dos Santos persoonlijk zal afsluiten. Komende vrijdag al.

Volgens Robbie’s, dat tegenwoordig wordt bestuurd door Stephanie dos Santos die deze verantwoordelijkheid heeft overgenomen van haar vader Robertico, is deze opzegging ‘niet terecht, ongegrond en onaanvaardbaar’.

Robbie’s is al sinds 1987, maar eigenlijk langer toen het nog een eenmanszaak betrof, klant van Maduro & Curiel’s Bank (MCB) en dochter Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten. Het bedrijf noemt zichzelf ‘organisator van gereguleerde loterijspelen’. MCB heeft de bancaire relatie opgezegd omdat de bedrijfsvoering van Robbie’s niet meer bij de ‘risk appetite’ van de bank past.

De door MCB aangevoerde argumenten zijn volgens advocaat Bertie Braam, die namens Robbie’s optreedt, onvoldoende om de opzegging te rechtvaardigen. ,,Een opzegging die feitelijk de bedrijfsvoering van Robbie’s zeer ernstig in gevaar brengt, de werkgelegenheid die door Robbie’s wordt verschaft ernstig aantast en in feite het einde zou kunnen zijn van Robbie’s Lottery.”

Er staan volgens de raadsman 120 banen op Curaçao plus 70 banen op Sint Maarten op het spel. Dit, vermenigvuldigd met gemiddeld vier personen in een gezin, komt uit op 760 personen op beide eilanden die financieel direct afhankelijk zijn van het loterijbedrijf. Ook betekent eventuele sluiting een ‘enorm inkomstenverlies voor de overheid’ gezien de loonbelasting, premies voor werknemers alsook de omzet- en winstbelasting.

Zonder bankrekening kan Administratiekantoor Dollar nv (AKD), zoals Robbie’s officieel heet, zijn bedrijf niet exploiteren. De omzet op jaarbasis van AKD bedraagt circa 35 miljoen gulden, aldus de advocaat: ,,AKD is verantwoordelijk voor een begrip op de eilanden als het gaat om loterijspelen. Iedereen kent Robbie’s Lottery.”

Bij brief van 21 november 2018 is de bancaire relatie beëindigd. Het gaat wat AKD betreft om een zevental rekeningen. Robbie’s heeft bezwaar gemaakt, maar MCB handhaaft de opzegging, echter heeft wel de opzegtermijn verlengd tot 1 maart 2019. Aanstaande vrijdag dus.

Naar aanleiding van de opzegging heeft AKD geprobeerd bij andere lokale banken rekeningen te openen. ,,Maar dat is niet gelukt”, aldus de raadsman tijdens het kort geding dat gistermiddag diende. Namens MCB voerde het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne verweer.

Op pagina 6 ‘Out of the blue’

Algemeen bekend is dat Robertico dos Santos in de eerdere strafzaak-Bientu terechtstond voor witwassen, ontduiken van belasting en illegaal bezit van vuurwapen en daar ook voor is veroordeeld. Hij hoefde niet de gevangenis in, maar 72,5 miljoen gulden werd verbeurdverklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Daar is het gerecht niet mee akkoord gegaan. Hij kreeg behalve verbeurdverklaring een volledig voorwaardelijke celstraf van twee jaar met een proeftijd van drie jaar | Antilliaans Dagblad

‘Out of the blue’, ontvingen Administratiekantoor Dollar nv (AKD) en Robertico dos Santos in privé op Curaçao een opzeggingsbrief, aldus hun advocaat.

Dat geldt ook voor Jamaroma Lotteries nv (Smart Play) op Sint Maarten, alsmede The Money Game nv en Caribbean Investment Group eveneens op Sint Maarten en TMF Management Services ltd en L&G Universal ltd op Tortola in de British Virgin Islands (BVI). Voor haar bedrijfsvoering is Robbie’s Lottery volledig afhankelijk van het hebben van een bankrekening, vervolgt raadsman Braam.

De opzegging door MCB is gestoeld op het risicoprofiel, maar eisers zijn het daar niet mee eens: ,,Voorop dient te worden gesteld dat het risicoprofiel van AKD noch van Dos Santos in de loop der jaren in negatieve zin materieel is gewijzigd.” Algemeen bekend is dat Robertico dos Santos in de eerdere strafzaak-Bientu terechtstond voor witwassen, ontduiken van belasting en illegaal bezit van vuurwapen en daar ook voor is veroordeeld. Hij hoefde niet de gevangenis in, maar 72,5 miljoen gulden werd verbeurdverklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Daar is het gerecht niet mee akkoord gegaan. Hij kreeg behalve verbeurdverklaring een volledig voorwaardelijke celstraf van twee jaar met een proeftijd van drie jaar.

Tijdens de rechtszitting betoogde de advocaat echter dat het risicoprofiel van AKD ‘in tegendeel, door de jaren heen juist in positieve zin is verbeterd door de verdere professionalisering van automatisering van de activiteiten’.

,,De bedrijfsvoering van AKD is volledig transparant geworden.” Robbie’s houdt zich bezig met de ‘Wega di Number Kòrsou’, de van overheidswege gereguleerde en gecontroleerde verkoop van nummerloterijen, waarvoor aan Robertico en zijn dochter Stephanie dos Santos een vergunning is verleend. De dagelijkse trekking gebeurt door Fundashon Wega di Number Kòrsou, die onder toezicht staat van de overheid en de bestuurders van deze stichting worden op voordracht van de overheid benoemd. AKD voldoet naar eigen zeggen aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en heeft – in lijn met hetgeen door het Openbaar Ministerie wordt vereist – anti-witwasprocedures ingevoerd. Sinds in ieder geval 2016 is iedere transactie ‘tot in detail te volgen’, aldus de verdediging.

AKD heeft zijn bedrijfsvoering ingrijpend gewijzigd in overleg met de Financial Intelligence Unit (FIU), de opvolger van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). ,,De FIU heeft AKD dan ook laten weten dat AKD als één van de weinige nummerverkopers op Curaçao wél op regelmatige basis meldingen doet van ongebruikelijke transacties.”

Verder heeft Robbie’s MCB ‘volledige openheid van zaken’ gegeven en is zelfs de compliance-afdeling van MCB uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Vergeleken met de concurrenten doet Robbie’s het naar eigen zeggen goed en veel beter.

,,Ter verduidelijking: de concurrenten van AKD betaalden – en betalen nog steeds – geen omzetbelasting/ winstbelasting over een aanzienlijk deel van hun verkopen, in tegenstelling tot AKD. Voor behoud van de markt is AKD echter genoodzaakt de ob niet door te belasten aan de klant, maar deze zelf uit eigen middelen te financieren.”

Door middel van automatisering was het mogelijk efficiënter te opereren. Verder heeft automatisering de innovatie mogelijk gemaakt, waardoor Robbie’s Lottery in staat was om aan klantenbinding te werken op een andere manier dan alleen door de prijs. Het is vaste rechtspraak dat een eventuele opzegging van een duurovereenkomst als met een bank moet voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid, vervolgde Braam zijn pleidooi.

Alvorens over te gaan tot opzeggen van een langdurige bancaire relatie moet er sprake zijn van voldoende zwaarwegende grond. Zowel Robbie’s als Dos Santos privé zijn als rekeninghouders ‘altijd hun verplichtingen jegens MCB nagekomen’. Het risicoprofiel is naar de mening van Robbie’s zelfs juist verlaagd. Overigens is AKD bereid om, mits redelijk, aanvullende maatregelen te treffen.

,,MCB heeft met de opzegging onzorgvuldig gehandeld.”

De raadsman heeft naar verschillende eerdere vonnissen verwezen, waar vooral de RBC Royal Bank op Sint Maarten bij betrokken was. Het betrof met name de casinobranche. RBC had dan weliswaar het recht om een einde te maken aan de bankrelatie, maar een belangenafweging viel ten nadele van de bank uit en de opzegging was in strijd met de zorgvuldigheid.

,,Datzelfde geldt hier in gelijke mate. MCB heeft zich beperkt met de mededeling dat AKD niet meer binnen haar risicoprofiel zou vallen”, aldus de advocaat. Hij meent dat de bank veroordeeld moet worden om de duurovereenkomsten met Robbie’s op Curaçao en Smart Play op Sint Maarten te continueren. Dit op straffe van een dwangsom van 250.000 gulden per dag. Bij het sluiten van deze editie had de redactie de opgevraagde pleitnotitie van de advocaat van MCB nog niet ontvangen.

‘The good, the bad and the ugly’

Het is met name het Statenlid Amparo dos Santos (van oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur) geweest die eerder openlijk kritiek uitte tegen de MCB-aanpak om te ‘derisken’. Met name hoe dat gebeurt richting loterijhouders en nummerkantoren, was hem een doorn in het oog. Amparo is de broer van de eerder veroordeelde loterijbaas Robbie dos Santos van Robbie’s Lottery, dat tegenwoordig wordt bestuurd door diens dochter Stephanie.

Sommige van deze rifero’s hebben al een kwart eeuw of langer een relatie met de MCB. In het geval van Robbie’s al ruim 32 jaar. Het wordt de bank door Amparo dos Santos kwalijk genomen dat hiermee het voortbestaan van de loterijkantoren en daarmee vele banen op het spel worden gezet.

De Centrale Bank CBCS is vorig jaar door de MCB-top op de hoogte gesteld van het besluit om het ‘derisking’-beleid verder op te voeren, waarbij voortaan veel beter onderscheid wordt gemaakt tussen – zoals MCB-directeur Michael de Sola het destijds noemde – ‘the good, the bad and the ugly’.

De Centrale Bank CBCS is vorig jaar door de MCB-top op de hoogte gesteld van het besluit om het ‘derisking’-beleid verder op te voeren, waarbij voortaan veel beter onderscheid wordt gemaakt tussen – zoals MCB-directeur Michael de Sola het destijds noemde – ‘the good, the bad and the ugly’.  De laatste categorie is niet langer welkom als bankrelatie.

Volgens advocaat Braam, die in deze rechtszaak het Antilliaans Dagblad aanhaalde, schaart zijn cliënt Robbie’s zich onder ‘the good’. De vraag was volgens KdNTparlementariër Dos Santos waarom de Landsloterij nog wél gewoon bankrekeningen mag aanhouden.

De MCB-directie legde uit dat deze van overheidswege gereguleerde loterij-instantie veel beter gecontroleerd wordt en ook beter gecontroleerd kán worden. Bij veel nummerkantoren, waar regelmatig illegale loterijen worden aangetroffen, is dat niet of in elk geval veel minder het geval.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 Reacties op “AD | Robbie’s Lottery daagt MCB bank

 1. Ugly people deserve ugly treatment, schreeuwlelijkerds zijn het.

 2. @Wim, Wellicht komt straks ook info over betrokkenheid van Robbie bij moord Wiels..

 3. Robbery moest ruim 70 miljoen boete betalen, met andere woorden hij heeft de boel gigantisch opgelicht, en heeft een strafblad.

  Alle reden dus voor de MCB om te zeggen ‘ayo, Robbery’.

  Zijn hechte familiebanden met Ramboloodin en Anparro maken het er allemaal natuurlijk niet beter op.

 4. Ze kunnen nog naar Girobank.

  O nee, fraudeurs Eric Garcia en Stephen Capella zijn daar weg.

 5. MCB is ook gebonden aan wetgeving. Een klant als Robbie Dos Santos met zijn activiteiten en veroordelingen wil je niet als klant hebben.

 6. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *