AD | Rode Kruis wacht op hulpverzoek

Rode Kruis Curacao | Jeu Olimpio

Willemstad – Het Rode Kruis Curaçao heeft zondag in Suffisant een grote tent opgezet in het kader van een crisisplan voor vluchtelingen. ,,We beschikken over een draaiboek en over hulpverleners; wij staan paraat”, zegt Hendrik Stomp van het Rode Kruis. ,,Maar een hulpverzoek hebben we nog niet gekregen van de overheid.”

Het oprichten van de 24 meter lange tent betrof een oefening, zegt Stomp, die trots laat weten dat niet alleen Curaçao, maar ook Bonaire en Aruba over zo’n fouragetent beschikken. Het Rode Kruis In Nederland doneerde vorig jaar voor 121.000 gulden tenten ten behoeve van noodopvang, bestaande uit de fouragetent en enkele tientallen kleinere tenten. ,,Op Curaçao kunnen we opvang bieden aan 500 personen”, zegt Stomp, ,,maar we komen pas in actie als de overheid daar om vraagt. En dat is niet gebeurd.”

Het Rode Kruis Curaçao kan een tentenkamp inrichten volgens de internationale opzet voor kampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Tot voor zes maanden was het Rode Kruis Curaçao gemandateerd door UNHCR.

,,De overheid besloot in juli vorig jaar zelf de bescherming van vluchtelingen en ontheemden op zich te nemen en heeft de immigratiedienst hiermee belast”, zegt Stomp, die benadrukt dat vluchtelingen officieel niet bestaan in het Land Curacao. ,,De regering heeft nooit het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties ondertekend. De rol van de UNHCR op Curacao is daarmee feitelijk niet van toepassing.”

Het verdrag is bindend: een staat die het verdrag heeft erkend, moet zich aan de regels van het verdrag houden. Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen.

De Curaçaose overheid heeft aangegeven om economische en financiële redenen het verdrag niet te kunnen ondertekenen. Nederland stelt echter als voorwaarde voor financiële en logistieke hulp bij de opvang van berooide Venezolanen die de oversteek naar Curaçao maken, dat de regering het Vluchtelingenverdrag ondertekent.

Hendrik Stomp: ,,Het Rode Kruis is en blijft bereid te helpen. Wij hebben het dan over noodhulp.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Rode Kruis wacht op hulpverzoek

  1. Voor zover ik het heb begrepen, worden illegalen opgepakt en het land uitgezet dus ik begrijp niet dat het Rode Kruis op hulp verzoek wacht. Trouwens het rode kruis kan ook in Cuba weg condooms uitdelen en de vrouwen voorlichting geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *