AD | Römer en Ider bij fout adres – zaak FWNK is privaatrechtelijk

Zaak FWNK is privaatrechtelijk

Zaak FWNK is privaatrechtelijk

Marius Römer en Elthon Julieus Ider bij fout adres: Zaak FWNK is privaatrechtelijk

Willemstad – Voorzitter Marius Römer, en ook penningmeester Elthon-Julieus Ider van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) zullen zich tot de privaatrechter moeten wenden om hun ontslag binnen het bestuur van de stichting aan te vechten.

Dit is in een voorlopige voorziening gisteren uitgesproken door de LAR-rechter (LAR staat voor Landsverordening administratieve rechtspraak). Dat de hele procedure van ontslag ook bij de adviseur corporate governance is voorgelegd (SBTNO), doet niets af aan het feit dat het hier om privaatrechtelijke zaak gaat, zo wordt geoordeeld.

De FWNK heeft ook nimmer de statuten aangepast aan de Code. Het tweetal vindt het ontslag onvoldoende gemotiveerd en ook SBTNO uitte om deze reden zwaarwegend bezwaar te hebben tegen het voorgenomen ontslag. Römer en Ider vinden dat hun belangen geschaad zijn, niet alleen financieel, maar ook hun goede naam. Want, zo wordt hun standpunt uitgelegd in het vonnis:

,,Hen wordt ten onrechte verweten wanbeleid te hebben gevoerd binnen de Stichting.”

Het tweetal werpt ook de discussie op wie nu bevoegd is het ontslag aan te zeggen, de minister – in dit geval de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS) – of de regering.

De LAR-rechter baseert zich in dezen op de oude stichtingstructuur en verwijst naar de statuten van FWNK waarin staat dat het bestuurscollege bevoegd is leden te ontslaan. Na de staatkundige ontmanteling en de overgangsregeling is dan de minister de aangewezen persoon om dit te doen, wat ook gebeurd is. Beide ontslagbesluiten zijn bovendien neergelegd in landsbesluiten die mede ondertekend zijn door de waarnemend gouverneur.

De ontslagbesluiten zijn daarmee door een bestuursorgaan gegeven schriftelijke besluiten, die in dit geval volgens de rechter geen publiekrechtelijke grondslag hebben.

,,Een rechtshandeling is privaatrechtelijk van aard wanneer het bestuursorgaan een bevoegdheid hanteert die krachtens het burgerlijk recht ook door niet-bestuursorganen kan worden gebruikt. De in de statuten van FWNK geven grondslag, heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter een privaatrechtelijk karakter”,

zo wordt er in het vonnis aan toegevoegd.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *