AD | RvA: Evaluatiecommissie volgens de regels

Mevr. mr. drs. B. J. Doran - Scoop Mevr. drs. C. Alberto Ing. G.W.Th. Damoen MSc Mevr. mr. L.M. Dindial Ir. R. Gomes Casseres Mr. W.R. Flocker Mr. T. F.J. de Man Drs. Ch. P. do Rego MBA Dr. J. Sybesma

De huidige Raad van Advies bestaat uit mr. drs. B. J. Doran – Scoop, drs. C. Alberto, Ing. G.W.Th. Damoen MSc, mr. L.M. Dindial, Ir. R. Gomes Casseres, Mr. W.R. Flocker, Mr. T. F.J. de Man, Drs. Ch. P. do Rego MBA en Dr. J. Sybesma.

Willemstad – De samenstelling van de evaluatiecommissie voor de consensusrijkswetten is rechtsgeldig tot stand gekomen. Dat zegt de Raad van Advies (RvA) in het door de regering aangevraagde spoedadvies, dat in het bezit is van deze krant.

De benoeming van de voorzitters Raymond Begina en Harm Brouwer stond al vast, stelt de RvA. De discussie ging vooral over de rechtmatigheid van de benoeming van Suzy Römer als commissielid voor Curaçao, die bekend werd gemaakt door minister van Justitie Nelson Navarro.

Volgens vooral de PS moet de voltallige Raad van Ministers hierover besluiten. De Raad van Advies komt nu tot de conclusie dat de benoeming een gedeelde verantwoordelijkheid is van de ministers van Algemene Zaken en van Justitie na intern overleg in de Raad van Ministers.

,,Het besluit is volgens de RvA rechtsgeldig omdat de partijen erop hebben mogen vertrouwen dat (…) de minister van Justitie bij de besluitvorming hierover heeft gehandeld overeenkomstig de interne regels ter zake van Curaçao.”

De Raad van Ministers moet het besluit nog wel formeel bekrachtigen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *