AD | ‘Sanctiebeleid bij onbevoegde betalingen ambtenaar’

Aldus Gijsbertha in een brief aan alle secretarissen-generaal, sector- en beleids directeuren, hoofden van inspectie en uitvoeringsorganisaties | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) overweegt sanctiebeleid te introduceren voor ambtenaren die niet of onvoldoende gemachtigd zijn voor betalingen en die de overheid aan financiële verplichtingen hebben gebonden.

Het ministerie van Financiën heeft geconstateerd dat bij verschillende ministeries weleens financiële verplichtingen worden aangegaan door personen die daartoe niet gemachtigd zijn. En als de betreffende minister daarop wordt gewezen, wordt de ambtenaar daar nog onvoldoende op aangesproken.

Aldus de Financiënminister in een brief aan alle secretarissen-generaal, sector- en beleidsdirecteuren, hoofden van inspectie en uitvoeringsorganisaties. ,,Het moge duidelijk zijn dat het aangaan van verplichtingen zonder de noodzakelijke machtiging dan wel onvoldoende gemachtigd, beschouwd wordt als een overtreding”, aldus Gijsbertha.

De minister legt uit dat aan het begin van ieder jaar conform de Landsverordening comptabiliteit per ministeriële beschikking (MB) de verantwoordelijke minister en de minister van Financiën personen aanwijzen die financiële verplichtingen mogen aangaan, waarbij ook de hoogte van de bedragen aangegeven wordt. Hiervan wordt een register bijgehouden. De overtredingen worden verder per kwartaal door het ministerie van Financiën gerapporteerd, die vervolgens de rapportage aan de Raad van Ministers (RvM) aanbiedt voor het treffen van de nodige maatregelen.

De minister wijst er nogmaals op:

,,Volgens de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA) wordt het overtreden van enig voorschrift als een plichtsverzuim beschouwd. De ambtenaar die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt kan door het bevoegd gezag disciplinair worden gestraft. Een schriftelijke berisping is de lichtste straf die kan worden toegepast. De zwaarste is ontslag.”

De aangeschreven personen wordt verzocht de inhoud van de brief door te spelen aan de ambtenaren.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | ‘Sanctiebeleid bij onbevoegde betalingen ambtenaar’

  1. Een kleine groep steelt en krijgt beloningen en dat mag het volk dan weer betalen. Misschien kan Gijsbertha nog 1 kind op de payroll zetten?

  2. Grappig dat een topambtenaar die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, Tilly Pikerie, beloond werd met een doorbetaalde vakantie van 7 jaar en nu met een kut baantje met behoud van haar megasalaris.

    Modus operandi, met name bij de PIN dat Jan Huurman en Gershi Pereira al maanden respectievelijk jaren met behoud van topsalaris thuis laten zitten.

    En wij betalen dat middels een verhoging van de OB.

    Bezuinigen. Bij de overheid is zo veel meer te halen.

    Kijk alleen eens bij Bureau Post waar alleen al de voor fraude veroordeelde directeur Franklin Sluis al 50,000 per maand verdient. Bureau Post is ook een afvalbak van elders mislukte PIN vriendjes, dus ik sluit niet Jan Huurman en Gershi Pereira daar binnenkort ook op de payroll te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *