AD | SBTNO: Campbell niet bij GCB

Regering beslist anders

Directeur GCB onwettig herbenoemd?

SBTNO: Gino Campbell niet als directeur bij bij GCB

Willemstad – De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) kan geen goedkeuring verlenen aan de benoeming van Gino Campbell als interim-directeur bij de Gaming Control Board (GCB). De regering heeft dit advies echter naast zich neergelegd. Dit besluit zal met een gedegen motivatie aan het SBTNO medegedeeld moeten worden. SBTNO valt, zoals overigens in de meeste adviezen, meer over de doorlopen procedures dan over de persoon in kwestie zelf.

Ten eerste kan een interimdirecteur niet zonder open sollicitatieprocedure benoemd worden.

Ten tweede is het feit dat Campbell eerder directeur was op basis van de goedkeuring van adviseur Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in 2011, geen goede motivatie om hem nu zondermeer aan te stellen.

SBTNO: ,,Soab heeft in een eerder advies (2011) niet onvoorwaardelijk goed bevonden om betrokkene als interim-directeur te benoemen. Het advies van de adviseur was toen voorwaardelijk.”

Die voorwaarden betroffen dat er een profielschets gemaakt moest worden voor de functie van directeur van de GCB alsook procedureregels opgesteld voor de benoeming van directeuren bij de stichting. Verder moest de kandidaat getoetst worden door middel van het uitvoering van een assessment-onderzoek door een extern adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van human resources.

Verder werd geadviseerd om in het contract op te nemen dat een negatief resultaat van het assessment een reden zou zijn om het contract te ontbinden.

SBTNO schrijft vervolgens: ,,Het is de adviseur niet bekend of er destijds aan bovengenoemde voorwaarden zijn voldaan.”

Een derde reden van SBTNO om niet direct de goedkeuring te verlenen aan Campbell ligt gelegen in het feit dat de adviseur uit het schrijven van de minister van Financiën, Jose Jardim, niet heeft kunnen opmaken of de betreffende kandidaat geëvalueerd is na zijn eerste interim-periode.

,,Noch gesteld noch gebleken is hoe de prestatie van betrokkene was in zijn eerste interim-periode. De Code Corporate Governance veronderstelt dat alvorens een herbenoeming plaatsvindt de betreffende kandidaat is geëvalueerd dan wel beoordeeld. Dit is ook van toepassing als het de herbenoeming van een interimdirecteur betreft.”

Voor zover niet aan de voorwaarden van het advies van 2011 is voldaan, dient hier volgens het advies aan te worden voldaan alvorens tot benoeming over te gaan.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *