AD | Schoolbesturen: Rek is er nu echt uit

Met andere woorden: niet het ontbreken van zo’n wet is het primaire probleem, maar het gebrek aan extra financiële ruimte | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De gezamenlijke schoolbesturen van Curaçao zijn zeker niet tegen een wettelijk geregeld Schoolveiligheidsplan, integendeel, maar dan zijn wel extra geldmiddelen en formatie vereist.

Eigenlijk is dat ook nu allang het geval, zo blijkt uit correspondentie tussen de schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs in handen van het Antilliaans Dagblad: ,,Er is wel degelijk aandacht voor veiligheid. Het ontbreekt ons echter aan middelen en formatie om die maatregelen te nemen die onzes inziens nodig zijn. Wij zien niet hoe deze wet dat probleem oplost, vooral nu deze geacht wordt budgetneutraal te moeten worden geïmplementeerd.”

Met andere woorden: niet het ontbreken van zo’n wet is het primaire probleem, maar het gebrek aan extra financiële ruimte. En om die reden is er op dit moment weinig steun van de schoolbesturen – ‘onvoldoende draagvlak’ – voor de conceptwetgeving.

De schoolbesturen, waaronder de stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), zeggen zich in dezen gesteund te weten door de Raad van Advies (RvA). Dit hoogste adviescollege van de regering zou hebben gesteld dat het belangrijk is een realistische inschatting te maken van de financiële en formatieve consequenties van de wetgeving.

Onlangs is de concept-wetgeving voor een Schoolveiligheidsplan besproken. De schoolbesturen zijn ‘tevreden’ met het feit dat het thema veiligheid de aandacht heeft van het ministerie. Wel vinden zij dat als de schoolbesturen wettelijke verantwoordelijkheid krijgen voor de veiligheid op school, dat de randvoorwaarden in orde moeten zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Schoolbesturen: Rek is er nu echt uit

  1. @Jan, En Suzy Romer ging naar een (dure) bijeenkomst in New York met Michelle Obama as spreker.. Van belastingcenten denk ik

  2. Minister Marilyn Alc-AA-la Walle was vorige week in Miami.

    Business class, 5 sterren hotel.

    Goed om te weten dat ze daar als minister was, want wie haar tassen op het vliegveld zag zou denken dat ze daar een week in de malls heeft gelopen.

    Uit haar snoepreizen is de rek in ieder geval nog lang niet uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *