AD | Schotte overweegt kort geding

Schotte: ‘Openbaar Ministerie (OM) heeft geblunderd’ | Extra

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Statenlid en MFK-partijleider Gerrit Schotte onlangs een executoriaal beslag opgelegd, terwijl dit een conservatoir beslag had moeten zijn. Dat wordt in een bericht van het OM bekendgemaakt.

Het verschil is dat bij een executoriaal beslag direct beslag gelegd kan worden op – in dit geval – het salaris. Maar executoriaal beslag kan alleen opgelegd worden als er geen hoger beroep meer mogelijk is. Conservatoir beslag houdt in dat er beslag gelegd wordt voorafgaand aan de gerechtelijke procedure, in dit geval het hoger beroep van Schotte.

Met conservatoir beslag wordt (een deel van) het vermogen bevroren waarmee voorkomen wordt dat tijdens de gerechtelijke procedure vermogen verdwijnt. Ondanks het feit dat er nu een conservatoir beslag is opgelegd, stelt de advocaat van Schotte, Lizaima da Costa Gomez, dat dit nietig is.

,,Een kort geding gaat er zeker komen”, zo stelt zij naar aanleiding van haar eerder gestuurde brief naar het OM. In die brief stelt zij: ,,Namens cliënt verzoek ik u dringend, binnen 24 uur, het onder het Land ten laste van cliënt gelegde beslag, vrijwillig op te heffen en hetgeen het Land heeft afgedragen aan het Parket als gevolg daarvan, onmiddellijk te retourneren aan het Land. Indien opheffing c.q. terugbetaling niettemin binnen de gestelde termijn uitblijft, zullen er zonder nadere kennisgeving, rechtsmaatregelen tegen het OM althans het Land Curaçao worden getroffen. Een kort geding wordt niet uitgesloten.”

Volgens de advocaat had de deurwaarder bij zijn bezoek aan Schotte geen grosse, geen bevel van de officier en ook geen machtiging van de rechter-commissaris bij zich om over te gaan tot een executoriaal beslag.

,,Op 9 november is echter toch, tegen alle regels in, op verzoek van het OM ten laste van Schotte, executoriaal derdenbeslag onder het Land gelegd. Volgens het OM lag aan de beslaglegging een machtiging van de rechter-commissaris (RC) ten grondslag. Wij hebben deze machtiging nooit gezien. Zoals gebruikelijk in het verzoeken van conservatoir beslag moet er een beslagrekest worden ingediend met een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust. Een beslagrekest moet voldoen aan de eisen van de wet, daarin moet ook vermeld staan de aard van het te leggen beslag en van het door het OM ingeroepen recht.

Uit de media heef cliënt vandaag vernomen dat slechts de beslagtitel zal worden hersteld en dat het OM de deurwaarder direct heeft verzocht om de beslagtitel te herstellen. Verder heeft het OM aangegeven dat het beslag niet zal worden opgeheven, alleen dat de beslagtitel zal worden hersteld. Dit kan natuurlijk niet en is in strijd met alle regels van de systematiek van het executie en het beslagrecht. Voor zover het beslag een conservatoir beslag is, mag er niet worden afgedragen aan het Parket. Tot mijn grote verbazing is hetgeen wat is ingehouden toch afgedragen aan het Parket. Het Land mag niet afdragen aan het Parket.”

Zij vervolgt:

,,Gisteren heb ik diverse keren geprobeerd contact op te nemen met de betreffende deurwaarder. De deurwaarder heeft aangegeven kantoor te houden bij ‘Hendrikplein z/n, de Tempel’. Dit klopt niet. De deurwaarder houdt daar geen kantoor en is niet werkzaam bij het OM. Dit brengt een nietigheid met zich mee in het gelegde conservatoir beslag. Zowel het executoriaal beslag als het conservatoir beslag is dus nietig. Alles wat fout kon gaan is fout gegaan. Ik heb mijn cliënt geadviseerd even af te wachten hoe het OM deze blunder gaat herstellen.”

Uitleg van het OM

Het OM legt uit: ,,Op 26 oktober 2018 heeft de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao het bevel gegeven om conservatoir beslag te leggen op het salaris van de Gerrit Schotte. Hieraan lag een machtiging van de rechter-commissaris (RC) voor het leggen van conservatoir beslag ten grondslag.

Zoals te doen gebruikelijk heeft het OM een deurwaarder de opdracht gegeven het beslag te leggen. Helaas is vervolgens abusievelijk executoriaal beslag gelegd in plaats van conservatoir beslag. De advocaat van Schotte heeft hierover terecht haar beklag gedaan.

Het OM heeft de deurwaarder direct verzocht om de beslagtitel zo spoedig mogelijk te herstellen. Het beslag op het salaris van de heer Schotte zal niet worden opgeheven, alleen de beslagtitel zal worden hersteld.”

Het conservatoir beslag is gelegd naar aanleiding van de ontnemingsbeslissing van de rechter op 30 augustus 2018, waarbij Schotte is veroordeeld tot het betalen van 1.844.190,36 gulden. Hier is Schotte echter tegen in beroep gegaan. Daarom wordt dit geld nu ‘voorlopig via beslag op het salaris’ gecollecteerd, zo maakte het OM eerder deze week bekend.

Overigens is een datum voor de inhoudelijke behandeling van de ontnemingszaak in hoger beroep is nog niet bekend. Over het conservatoir beslag wordt overigens uitgelegd dat dit niet geheel zonder risico is. Als de rechter in het hoger beroep de vordering afwijst staat daarmee automatisch vast dat ook het beslag ten onrechte is gelegd. Als de debiteur kan aantonen dat hij schade heeft geleden door het beslag, dan is het OM daarvoor aansprakelijk.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Schotte overweegt kort geding

  1. Abraham Mossel

    Dinsdag 27 november is het bijlen cq huilen dag voor de ex MP Gerrit de Raaf, over en uit en cassatie troep, over tot de orde van de dag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *