AD | Schotte: ‘Zeer geheim’

Vergevorderde plannen om regering ten val te brengen

Premier Gerrit Schotte werd gisteravond in de Staten bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS, links) en minister van Financiën George Jamaloodin (MFK, rechts) | FOTO RAMSAY SOEMANTA

Premier Gerrit Schotte werd gisteravond in de Staten bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS, links) en minister van Financiën George Jamaloodin (MFK, rechts) | FOTO RAMSAY SOEMANTA

Willemstad – Het eindrapport van het onderzoek naar het lek van het memo is afgerond. De Commissie van Toezicht (CvT) is volgens Schotte van alles op de hoogte hoe dit is aangepakt en verlopen.

Hoewel het rapport het etiket ‘Zeer geheim’ kreeg, noemde Schotte gisteren toch enkele aspecten ervan.

 • Zo is gebleken dat een persoon of meerdere personen zich illegaal toegang hebben verschaft tot de VDC-kluis;
 • dat er vanuit de VDC is gepraat met publiek en/of media;
 • dat dossiers zijn gekopieerd;
 • stukken zijn vernietigd;
 • en vergevorderde plannen in de maak waren om de regering ten val te brengen.

Over dit laatste wist de MFKregeringsleider gisteren te vertellen dat op de dag dat VDChoofd Edsel Gumbs de toegang was ontzegd op 27 oktober 2010, ’s avonds bij een van de personen thuis vier functionarissen bij elkaar kwamen:

 • netwerkbeheerder E.W.,
 • adjunct-hoofd R.S.J.,
 • teamleider W.G. en de
 • opsteller/ analist van het memo.

Bij die gelegenheid is besproken hoe bepaalde stukken te vernietigen en hoe de regering ‘omver te werpen’.

Uit het onderzoek en onder meer een ‘digitaal spoor’ is later gebleken dat op 28 oktober de server opnieuw was opgestart (dus moest die zijn stopgezet of uitgevallen, aldus Schotte);

 • ruim 40 files zijn gedelete;
 • de backup-tape van die dag is verdwenen;
 • het wachtrapport bij de ingang van de VDC er niet meer is;
 • dat het adjunct-hoofd op verzoek van Gumbs vijf dossiers die zeer gevoelig waren wegnam. Die hadden betrekking op de regering, maar ook op het illegaal dieseltransport.

,,Weet u nog van 2008?”, zei de premier, waar hij aan toevoegde dat er verbanden zijn met de vorige regering.

Volgens de premier kan op dit moment het risico niet worden uitgesloten dat er meer vertrouwelijke informatie van of uit de dienst lekt, waardoor het publiek volgens hem terecht niet gerust kan zijn.

,,Dit noemen wij ondermijning van de rechtsstaat.”

Er zijn al klachten van personen en bedrijven die stellen onjuist en onterecht voor te komen in het memo. Behalve aangifte bij het OM inzake de kluis en wat de netwerkbeheerder heeft gedaan, heeft de ministerraad ook besloten disciplinaire maatregelen te treffen in verband met ‘ernstig plichtsverzuim’.

Over de netwerkbeheerder van de VDC die opschudding veroorzaakte met zijn verklaring bij de Ombudsman, stelde Schotte gisteren dat adjuncthoofd Rudy Sint Jago – de premier noemde zijn naam voluit, nadat hij eerst nog initialen gebruikte – heeft gesteld zich hierin niet te herkennen.

Die verklaring van Sint Jago is overigens van zeer recent, namelijk van 28 april 2012. Het komt erop neer dat Sint Jago

 • ontkent te zijn bedreigd door crisismanager Römer,
 • dat hij niet buiten zijn wil is meegenomen naar bepaalde locaties voor verhoor;
 • niet is geïntimideerd;
 • en dat Sint Jago zich distantieert van de beweringen van de netwerkbeheerder, die ‘veel onrust’ hebben veroorzaakt.

De ministerraad heeft besloten bepaalde wettelijke maatregelen te treffen onder andere om mazen in de wet te repareren, ook inzake de screening van kandidaatministers. Er komt een wettelijke regeling voor personen met een ‘vertrouwensfunctie’, waarvoor een veiligheidsonderzoek gaat gelden.

En voor het herstel en complete herstructurering van de VDC wordt hulp verkregen van AIVD en andere zusterorganisatie in het Koninkrijk (wellicht de Veiligheidsdienst Aruba) en uit de regio.

Schotte stond uitvoerig stil bij de reputatie van de Colombiaanse dienst Dipol, waar volgens de Commissie van Toezicht VDC ook veel westerse diensten mee samenwerken. Het contact in september 2011 betrof ‘technische samenwerking’, waarbij geen vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Maar overigens heeft de VDC en voorganger VNA al vanaf 2007 contacten met Dipol.

Over de werkzaamheden van Forensic Services Caribbean (FSC) heeft de Commissie van Toezicht geoordeeld dat die naar behoren en transparant heeft gewerkt, nadat er eerst een backgroundcheck naar FSC was uitgevoerd. Het lokale forensisch bureau heeft overigens vaker voor de VDC gewerkt.

Er is met behulp van FSC een kopie van de bestanden en server gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard geweest en gebleven op het kantoor van de VDC en heeft nooit de burelen verlaten. Aldus Schotte gisteravond in de Staten.

Hij deed zijn uitlatingen in het parlement ‘op basis van feiten en niet op basis van veronderstellingen’. Eén en ander is vastgesteld na het digitaal onderzoek, omdat het origineel van het memo er niet meer bleek te zijn.

Bij het sluiten van de krant was het debat gisteravond nog gaande.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *