AD | Sehos en arts moeten betalen

De berekening sluit op een totaalbedrag van 400.255,15 dollar | Jeu Olimpio

Willemstad – Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en een daar werkende arts moeten een bedrag van 25.000 dollar aan voorschot betalen aan nabestaanden van een overleden patiënt op de derdengeldenrekening van advocaat Richard Pols.

Dat is onlangs in een kort geding door de rechter bepaald. Uit het vonnis blijkt dat er al in augustus 2016 gevonnist is dat het Sehos en de arts ‘hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de medische (kunst)fout die door de arts binnen het Sehos jegens de patiënt is gepleegd tijdens de voorbereiding op de operatieve ingreep op 7 februari 2001’.

Toen zijn zij ook hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de schade die de erven als gevolg daarvan hebben geleden.

,,In opdracht van mr. Pols is door Pott Expertise te Velp een overlijdensschadeberekening opgesteld. De berekening van 6 april 2018 sluit op een bedrag van 400.255,15 dollar. Dit rapport en de daaraan ten grondslag liggende stukken zijn aan Sedgwick, het schaderegelingsbureau van (de verzekeraar van) gedaagden (Sehos en de arts, red.) gestuurd.

Pols heeft sindsdien aangedrongen op een voorschot op schadevergoeding en/of een inhoudelijke reactie. Sedgwick heeft gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs van de zoon van de overleden patiënt en die is ook opgestuurd.

In november dit jaar is er nog steeds niet voldaan aan het voorschot, waardoor een kort geding aangespannen is. ,,Eisers vorderen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad bij wege van voorschot gedaagden hoofdelijk te veroordelen om aan eisers 75.000 gulden te voldoen”, aldus het vonnis.

Daarna weerlegt de rechter de aangevoerde argumenten van het Sehos en de betreffende arts en concludeert:

,,Voor wat betreft het toegezegde voorschot staat de aanspraak van eisers vast. Zij hebben voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van die aanspraak in dit kort geding. De in dit kort geding door gedaagden geuite tegenwerpingen tegen de overlijdensschadeberekening van Pott kunnen geen grond zijn om terug te komen op de toezegging, hetgeen door gedaagden overigens ook niet wordt beweerd.

Gedaagden zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten. De stelling van gedaagden dat eisers nauwelijks tot dagvaarden zijn overgegaan (dat wil zeggen zonder vooraankondiging of voorafgaand overleg, red.), wat daar verder van zij, blijft zonder gevolgen.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 23 december 2019

2 Reacties op “AD | Sehos en arts moeten betalen

  1. Wie is die arts van het SEHOS? daar wil ik zeker niet door hem behandeld worden,een gewaarschuwd iemand telt voor twee.

  2. Een overlijdensschadeberekening van 400.255,15 dollar en een voorschot van 25.000? Laatst is een mevrouw door een vallende muur invalide geworden, zij kreeg een voorschot van 250.000 NAF en eist nu een paar miljoenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *