AD | SER schiet abb+ af

Advies wijst op belang vertrouwen burgers in overheid | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Sociaal-Economische Raad (SER) – het advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden – is negatief over de algemene bestedingsbelasting-plus (abb+).

Had de SER eerder al bedenkingen over het eerste concept, de abb+ (‘plus’ door deze krant eraan toegevoegd) kan ook niet de goedkeuring van dit adviesorgaan wegdragen.

,,De aanpassingen, die worden voorgesteld in het onderhavige ontwerp, hebben de bedenkingen en bezwaren van de SER tegen het ontwerp niet weggenomen. Integendeel. De bezorgdheid van de SER over het grote en reële risico van onbedoelde, ondoordachte en ongewisse sociaaleconomische effecten als gevolg van de voorgestelde stelselherziening van omzetbelasting (ob) naar abb is dusdanig groot dat de SER zelfs ernstig bezwaar maakt tegen onderhavig ontwerp.”

De oorspronkelijke abb-conceptwetgeving werd aangepast en er zou een bestemmingsheffing worden ingevoerd over de abb ‘ter dekking van de achtergestelde leningen en de tekorten jegens deposanten van de Girobank’.

,,De SER is nog meer bezorgd over de introductie van de abb+ (plusteken van redactie) en de wijze waarop dit gebeurt. Naar het oordeel van de SER is het ongemotiveerde en niet-onderbouwde voorstel om het instrument van de abb te gebruiken voor het mitigeren van een ‘interne crisis’ van een commerciële instelling dé manier om het ondernemersvertrouwen, het ondernemersklimaat en het vertrouwen van burgers in de overheid te doen verslechteren.”

Door nog vóórdat het instrument goed en wel is geïntroduceerd al te komen met een extra heffing bovenop de abb, zonder ook maar in ogenschouw te nemen wat dit in sociaaleconomische zin betekent, wordt de mening van de SER omtrent de abb versterkt, namelijk:

,,Dat onvoldoende is doordacht welke actoren extra worden belast en wat hiervan de sociaaleconomische implicaties zijn”, schrijft de raad in het advies.

De SER constateert op basis van zijn analyse dat ‘noch de noodzakelijkheid’ van de maatregel, ‘noch de sociaaleconomische gevolgen’ die hieruit voortvloeien in beeld zijn gebracht.

En in meer algemene zin vraagt de raad zich af of het bestemmen van geïnde gelden aan een fonds via een extra heffing niet in strijd is met de Landsverordening comptabiliteit 2010, en of gelden ten behoeve van een dergelijk fonds niet uit de algemene middelen dienen te komen. ,,Ook is de SER van mening dat de instelling van een fonds in een aparte landsverordening dient te worden geregeld”, zo staat in het advies.

De SER waarschuwt voor het ‘vertragende effect’ van de invoering van de abb+ en stelt dat ‘tegen de tijd dat de negatieve effecten hiervan op de overheidsfinanciën en de economie zichtbaar worden, de opgelopen schade mogelijk niet meer dan wel in slechts geringe mate hersteld kan worden’. Het betreft een ouder advies, van maart dit jaar, maar werd pas onlangs gepubliceerd.

De abb zou eerder in april worden ingevoerd. Onder meer de coronacrisis gooide roet in het eten. Nu zou worden gedacht aan 2021. Wel wordt het ob-tarief verhoogd.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | SER schiet abb+ af

  1. Opvallend genoeg is de ABB al opgenomen in het online aangifte portaal van de inspectie. Dat terwijl de ABB van alle kanten getorpedeerd wordt. Het is een farce deze “democratie”.

  2. Ach, er is dringend advies tegen deze ABB, dus zal het wel ingevoerd worden, net als de nieuwe overheids nv vwb het televisiebedrijf. En de Staten? Die zijn gekocht en slapen door. De YDK is de grootste vijand van zijn eigen eiland om maar gewoonweg dom door te blijven gaan, je verzetten kost moeite en dat is hier al gauw teveel.

  3. Deze ABB is allerminst een vereenvoudiging van het huidige stelsel. Mbt het verhogen van de inkomsten had de regering ook simpelweg het OB-tarief kunnen verhogen. Helemaal nu duidelijk wordt dat het aftrekrecht van voorbelasting bij de ABB wordt geschrapt uit het voorstel. Wat is de meerwaarde van deze ABB+? Het lijkt op een wedstrijdje armpje drukken. Ten koste van alles dient dit voorstel doorgedrukt te worden. En dat terwijl het rammelt aan alle kanten. De SER brandt het tot de grond toe af. Laten we hopen dat het voorstel doorgeschoven wordt naar de volgende kabinetsperiode, om voorgoed opgeborgen te worden in de lade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *