AD | Smoc: Hier gaan doden vallen

Brandbrief naar Nederland, Rhuggenaath en Camelia-Riomer | Henk Looman

Willemstad – ,,De staat van vele installaties op het Isla-terrein is zodanig dat het onverantwoord is om werknemers en omwonenden bloot te blijven stellen aan de risico’s van voortgezette ongewijzigde bedrijfsvoering.”

Die conclusie trekt de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) op basis van het rapport van de technische audit door E&D Texas.

Expert op het gebied van olie en raffinaderijen Paul Deelen – die Smoc bijstaat – zegt na het zien van de audit dat de staat van de Isla ‘diep triest’ is. ,,Ze gebruiken installaties gewoon tot deze kapot gaan (‘run to failure’), beginnen te lekken of ontploffen. Hier gaan binnenkort doden vallen”, luidt zijn keiharde oordeel.

Aanleiding voor de stichting om premier Eugene Rhuggenaath en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer in een brief te verzoeken de raffinaderij zo snel mogelijk stil te leggen, om vervolgens oplossingen te zoeken en te implementeren.

Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen schrijft namens het bestuur dat de stichting heeft vernomen dat de premier al in november 2017 op de hoogte is gebracht van de audit. ,,Maar wij vragen ons af of u zich bewust bent van de uiterst schokkende bevindingen in het rapport en door wie u bent geadviseerd.”

Het rapport legt volgens Smoc niet alleen de ‘volstrekt te veroordelen praktijk van run to failure’ bloot, maar ook de acute gevaren door de gebezigde – ‘of beter gezegd: afwezige’ – inspecties en controles van de installaties op het Isla-terrein. ,,Waar er, bij uitzondering, gebreken zijn ‘verholpen’ is dat door ‘patching’ gedaan. In België heeft deze tijdelijke aanlegging van ‘lapjes’ geleid tot een explosie, waarbij twee werknemers in stukjes zijn teruggevonden”, aldus de voorzitter in de brief.

De brief is, na het uitblijven van een reactie van de Curaçaose regering, ook verstuurd naar staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.

In het rapport van de audit wordt onder meer geconcludeerd dat de raffinaderij in de afgelopen jaren relatief veel geluk heeft gehad bij het voorkomen van grote incidenten. E&D Technologies rapporteert ook over onderdelen bij de raffinaderij waar niet voldaan wordt aan de technische vereisten zoals die algemeen aanvaard zijn; de zogenoemde Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices (Ragagep). ,,Dit zou het risico kunnen vergroten op milieu-incidenten en vroegtijdige stillegging of langdurige beëindiging van de plant”, aldus de opstellers van het rapport.

,,Hoewel er recentelijk geen grote catastrofale incidenten hebben plaatsgevonden in de Isla Refinery, zijn de prestaties en betrouwbaarheid/beschikbaarheid ervan waarschijnlijk negatief beïnvloed door een combinatie van variabele aanvoer van ruwe olie en sommige inspectie- en (technische) onderhoudspraktijken, die niet altijd overeenkomen met die van vergelijkbare raffinaderijen waarmee E&D-specialisten bekend zijn”, is één van de citaten uit het rapport die door Smoc worden uitgelicht in de brief.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Smoc: Hier gaan doden vallen

 1. Het bedrijf is immers van werknemers die dit soort situaties opmerken.

  Moet natuurlijk zijn:
  Het bedrijf is immers AFHANKELIJK van werknemers die dit soort situaties opmerken.

 2. Het is overigens heel apart dat geen van de werknemers of zelfs de vakbonden aan de bel durven trekken of enig besef van de ernst van de situatie hebben.

  Op een opslagtank staat geschreven: ‘Think Safety’, maar het personeel van de ISLA (en de vakbonden) weten nog niet eens hoe het moet worden geschreven. Wanneer je als vakman deze puinzooi op het ISLA terrein aanschouwt dan zou je toch aan de bel moeten trekken of niet ? Iedere, zichzelf respecterende, werknemer zou het als plicht moeten voelen aan de bel te trekken wanneer hij gevaarlijke situaties onderkend. Het bedrijf is immers van werknemers die dit soort situaties opmerken. Doen zij het niet……….wie doet het dan wel ?
  En wanneer het bedrijf gevaarlijke situaties willens en wetens laat bestaan dan hoort de inspectie de boel plat te leggen, het bedrijf opdracht te geven de boel te repareren (en dus de gevaarlijke situatie op te heffen) en pas na inspectie weer vrij te geven voor verder gebruik.

  Hier functioneert deze hele cyclus niet. Er is geen bureau veiligheid, werknemers signaleren niets, de inspectie functioneert ook niet en het bedrijf zelf kan het niets schelen. Zelfs de eigenaar van de raffinaderij (RDK) kan het kennelijk niets schelen.
  Statistisch gezien is het correct te stellen dat een ongeval niet meer een vraag is OF het ooit gaat gebeuren, maar WANNEER het gaat gebeuren.

  En met alle woonwijken, welke dicht rondom de raffinaderij liggen is de wegkijk opstelling van alle regeringen (vanaf jaren 80 tot nu) welhaast crimineel te noemen.
  De regering zou de plek moeten zijn waar ‘the buck stops’, maar hier stopt niets

  Leuke mentaliteit en wat geven we toch veel om deze bevolking. Ondertussen wel blaten dat we zo trots zijn op Curacao, dat we zulke Dushi Hende zijn en dat we zo professioneel zijn.

 3. Van Ruggenaath hoef je niet veel te verwachten. Hij had een hoop mooie woorden tijdens de verkiezingen, maar mist leiderschap, visie en vooral daadkracht.
  Onder zijn ‘leiding’ zijn er immense bedragen letterlijk over de balk gekieperd, zonder enige vorm van controle, correcte afweging, maar vooral zonder enig duidelijk doel.

  Ruggenaath is niet het type dat de noodzakelijke actie durft te ondernemen. Wanneer het fout gaat zal hij wel weer komen met de vaste uitspraak: ‘met de kennis van nu hadden we het toch heel anders gedaan’.

 4. Hoelang nog ?
  Het heeft zijn langste tijd gehad !
  Nu pas een brandbrief , had veel eerder moeten gebeuren !
  Vreemd , heel vreemd !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *