AD | Sociaal statuut Sehos-HNO af

HNO ziekenhuis | Ballast Nedam

Willemstad – Het sociaal statuut, waarin de overgang van het personeel van Sehos naar HNO in detail wordt geregeld, kan naar verwachting nog eind deze maand door het bestuur van Sehos, vakbond CBV en HNO worden ondertekend.

In de maanden september tot en met november zullen vervolgens alle 1.150 personeelsleden van Sehos persoonlijk worden geïnformeerd over hun nieuwe functie bij HNO, inclusief de mogelijkheid om in bezwaar te gaan indien men het hiermee niet eens is.

Dat stelt de Financiële Management Rapportage over het tweede kwartaal van 2018. Ten aanzien van de transitie is er in de maanden april, mei en juni ‘aanzienlijke voortuitgang geboekt’. Het HNO-organisatieontwerp (structuur, functiebeschrijvingen, waardering van alle functies en formatie) is inmiddels afgerond. Ook is het sociaal statuut dus afgerond.

Aan het einde van het tweede kwartaal is er ook duidelijkheid gekomen ten aanzien van de planningen voor de installaties van medische apparatuur, vervolgt de FMR-toelichting.

Ondanks het feit dat de bouwplanning van aannemer Ballast Nedam Infra (BNI) verschillende keren is verschoven, is tussen de bouwer en de verschillende leveranciers van medische apparatuur – onder auspiciën van het team van de Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT) – afgesproken dat de originele planning voor levering van medische apparatuur in stand wordt gehouden.

Dat zal als resultaat hebben dat uiterlijk eind december 2018 alle medische apparatuur geïnstalleerd en technisch getest is in de nieuwbouw van HNO.
Het gaat dan bijvoorbeeld concreet om leverancier Maquet die medische apparatuur installeert in de zeven operatiekamers (zes OK’ s type I en een OK type II) en tevens worden alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de installatie van alle beeldvormende apparatuur door Philips.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *