AD | Speculeren HNO kost miljoen

Curaçao leent meer dan nodig is voor bouw van nieuw ziekenhuis

Nos-Hospital-Nobo-HNO-3

Curaçao leent meer dan nodig is voor bouw van nieuw ziekenhuis

Den Haag – Het door het kabinet Asjes speculeren op een aanstaande renteverhoging maakt het nieuwe ziekenhuis een miljoen gulden duurder. Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) sprak er in december zijn verbazing over uit dat Curaçao geld (van Nederland) leent terwijl het dat niet nodig heeft.

Op verzoek van de regering in Willemstad heeft Nederland nu reeds de volledige bouwsom van 435 miljoen overgemaakt terwijl een substantieel deel daarvan pas later dit jaar en in 2016 wordt besteed.

Het nog niet verschuldigde deel van de lening (zo’n 250 miljoen) staat ongebruikt op een geblokkeerde bankrekening. Het liberale Kamerlid rekende voor dat de rentelast daarmee onnodig 25 miljoen hoger uitvalt. Geld waarmee het land nuttiger dingen zou kunnen doen, aldus Bosman.

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beloofde een en ander door het College financieel toezicht (Cft) te laten uitzoeken. Per brief liet hij de Kamer gisteren weten dat die 25 miljoen uit de lucht is gegrepen.

,,Een benadering van lastenverschillen wordt beïnvloed door bijvoorbeeld variërende rentestanden (zowel debet- als creditrente) en het exacte moment van aanwending van de aangetrokken financiële middelen. Naar de inschatting van het Cft is een extra rentelast van 25 miljoen gulden niet aannemelijk.”

De extra rentelasten die ontstaan door een deel van de lening te parkeren op een bankrekening bedragen volgens Plasterk minder dan 1 miljoen gulden. De bewindsman wijst erop dat voor Curaçao een voordeel kan ontstaan indien de rente dit jaar stijgt.

,,In geval van een rentestijging van 1 procent gaat er een voordeel ontstaan van 2,5 miljoen per jaar over de hele looptijd van de lening (stel 30 jaar) ten opzichte van nu financieren. In aansluiting op het eerder gestelde mag worden aangenomen dat het Land Curaçao, dat ook deze afweging zelfstandig moet maken, de meerkosten van de lening heeft afgezet tegen de risico’s van een rentestijging”,

aldus de minister die onbesproken laat dat er bij een eventuele renteverlaging een even groot nadeel kan ontstaan. Plasterk gaat in zijn brief ook nog uitgebreid in op de achtergronden van de lening van 435 miljoen.

,,Dit is hoger dan waar in de oorspronkelijke begroting rekening mee werd gehouden, omdat toen nog werd uitgegaan van een financiering die 70 procent publiek zou zijn en 30 procent privaat.

Curaçao heeft echter gekozen voor een volledig publiek gefinancierd ziekenhuis, waardoor de totale publieke investering hoger is geworden. Daarnaast is het totaal te lenen bedrag ongeveer 35 miljoen hoger geworden doordat de transitiekosten hoger zullen uitvallen en doordat er meer kosten zijn gemaakt bij het aanschaffen en bouwrijp maken van de grond doordat het ziekenhuis wordt gebouwd op een andere locatie dan waar eerder rekening mee werd gehouden.”

Ondanks deze extra kosten is er volgens Plasterk – die zich daarbij baseert op het oordeel van het Cft – nog altijd sprake van een haalbare businesscase. De totaal geraamde bouwuitgaven van circa 435 miljoen gulden van het nieuwe ziekenhuis zijn als volgt verspreid:

HNO 2013-2016

HNO 2013-2016

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Speculeren HNO kost miljoen

  1. Hoe dom kan je zijn? Ja, het kan, wanneer je deze regering aan het roer laat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *