AD: Staatschuld Aruba kruipt naar 3,5 mld.

logo-Centrale Bank van Aruba

De CBA meldt dat het overheidstekort op kasbasis wel afneemt

Oranjestad – De staatsschuld van Aruba is opgeklommen tot bijna 3,5 miljard florin. Zo heeft de Centrale Bank van Aruba bekendgemaakt.

Advertentie

Aan het eind van het derde kwartaal van 2013 stond de schuldteller op 3.420,4 miljoen. Dat was 261,6 miljoen florin méér dan een jaar eerder, ofwel een stijging van de overheidsschuld met 8,3 procent.

Vooral de buitenlandse schuld steeg fors met 260,5 miljoen als gevolg van een emissie in augustus van een overheidsobligatielening van 372,3 miljoen florin (208 miljoen dollar) op de internationale kapitaalmarkt, wat deels werd ‘goedgemaakt’ door afbetaling in september van 102,6 miljoen florin aan oude obligaties.

De CBA meldt dat het overheidstekort op kasbasis wel afneemt. Het financiële tekort daalde met 18,9 miljoen tot 134,6 miljoen in het derde kwart van vorig jaar. Gecorrigeerd was het tekort overigens juist iets hoger, namelijk 92,5 miljoen tegen 73 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2012. In de maanden augustus, september en oktober 2013 namen de overheidsinkomsten met 3,8 miljoen (+1,5 procent) toe naar 252,3 miljoen.

Voornamelijk door dividenduitkeringen, want diverse belastingen waaronder winstbelasting vertoonden een afname. Gedurende de eerste negen maanden van vorig jaar groeiden de overheidsinkomsten met 80,5 miljoen (+10,7 procent) vergeleken met 2012. De uitgaven van de Arubaanse overheid bedroegen in het derde kwartaal 367 miljoen (- 27,1 miljoen).

Echter de personeelsgerelateerde (ambtenaren) uitgaven, rentelasten op schulden en uitgaven aan het ontwikkelingsfonds groeiden juist. Ook gemeten over de eerste negen maanden was er een daling van de overheidsuitgaven met 18,6 miljoen (-1,7 procent).

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *