AD | Stank- en geluidsoverlast hondenopvang

Villapark bewoners vs hondenrechtenbeschermers

Willemstad – De advocaat van ontwikkelaar Villapark Fontein nv heeft deze week een aanvullend bezwaarschift ingediend bij de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR), tegen afgifte van de (inmiddels geschorste) bouwvergunning van het Kluivert Dog Rescue Center dat daar vlakbij ligt.

Dit bezwaarschrift is ook naar de pers gestuurd. Ontwikkelaar Villapark Fontein is voornemens om met alle juridische middelen de verdere bouw en/of vestiging van het Kluivert Dog Rescue Center te voorkomen op de locatie waar het nu is geprojecteerd.

De enige reden dat de projectontwikkelaar tegen vestiging is van het Kluivert Dog Rescue Center, is de vrees voor (geluids)overlast en/of (stank)hinder en de nadelige gevolgen daarvan voor andere projectontwikkelaars, grondeigenaren, particuliere woningeigenaren, bewoners en vakantiegangers. En indirect ook vanwege nadelige gevolgen voor bedrijven die diensten verlenen zoals aannemers, toeleveranciers en hun werknemers.

In het bezwaarschrift staat: ,,Dat 400 loslopende zwerfhonden veel geluidsoverlast zullen veroorzaken voor de bewoners van Villapark Fontein door (constant) geblaf, behoeft geen nadere uitleg. Het geblaf zal ook worden aangewakkerd door de vele loslopende dieren (waaronder varkens) in de nabijheid van de hondenopvang. Naast de geluidsoverlast zal de hondenopvang door het aantal honden en de daarmee gepaard gaande ontlasting ook voor de nodige stankoverlast zorgen. Het grote aantal honden en de daaraan gekoppelde ontlasting (gemiddeld twee keer per dag) zal op haar beurt ook weer de nodige ongedierte, waaronder maar niet beperkt tot vliegen, aantrekken. Het mooie landelijke uitzicht wordt door de opstallen van meer dan twintig zeecontainers en grote tenten aanzienlijk ontsierd.”

Verder wordt uitgelegd dat nabijgelegen kavels voor ontwikkeling en bouw van restaurants en winkels, verkocht moeten worden en dat met de hondenopvang de verkoop bemoeilijkt zal worden.

Ook wordt aangevoerd dat een hondenopvang bestaande uit – maar liefst – twintig opstallen, aan te merken is als een grootschalig complex wat haaks staat op het karakter van een landelijk woongebied, zoals dit gebied omschreven staat in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Ook zou nader onderzocht moeten worden of het hondencentrum overeenkomt met het ontwerpplan Portomarie-Porto Flores.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Stank- en geluidsoverlast hondenopvang

  1. Ik heb de trailer van de real life soap van Rossana Kluivert gezien, ik vraag me eigenlijk af, hoeveel kinderen heeft zij? Moet zij zelf niet gesteriliseerd worden?

  2. Fred Schiedam

    Dit alles met dank aan de hondsdolle ROP directeur mevrouw Cathleen Cecilia

  3. Als ze met die honden een kilometer verder op die plantage gaan zitten is het leed geleden en kunnen ze doorgaan met hun goede werken zonder dat anderen daar last van hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *