AD | Staten over wet aansprakelijkheid

PAIS Alex Rosaria | Antilliaans Dagblad

PAIS fractieleider Alex Rosaria | Foto Antilliaans Dagblad

Willemstad – De openbare vergadering van de Staten over de wettelijke regeling bekend als ‘aansprakelijkheid politieke bestuurders’ wordt morgen voortgezet.

Partijleider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS hoopt dat iedere fractie in het parlement, gelet op het algemeen belang van goed bestuur, dit wetsvoorstel zal steunen.

De landsverordening bevat twee wijzigingsvoorstellen: de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de minister en de bijzondere overeenkomsten waarvoor een speciale procedure wordt gecreëerd.

De fractievoorzitter van PAIS gelooft dat regels inzake persoonlijke aansprakelijkheid van een minister niet alleen het financieel beheer van het land ten goede zal komen, maar ook past binnen het heersende gedachtegoed dat bestuurders persoonlijk verantwoordelijkheid voor hun handelen dienen te nemen, zeker als er sprake is van financieel wanbeleid. Lees verder op Antilliaans Dagblad

,,Wij moeten voorkomen dat we straks door wanbeleid opnieuw belanden in een situatie van maatregelen, die ongetwijfeld vooral de bevolking pijn zullen doen. Nu de aanwijzing (door de Rijksministerraad van medio 2012 ten tijde van kabinet-Schotte, red.) is weggenomen, moeten wij ervoor zorgen dat elke minister zijn portefeuille goed beheert. En mocht het zo zijn dat een minister dat niet doet, dan moet hij ter verantwoording worden geroepen”, aldus Rosaria.

Op 17 januari 2013 hebben alle Statenfracties, met uitzondering van MFK van Gerrit Schotte en MAN, op voorstel van PAIS een motie aangenomen waarin door tussenkomst van de regering het oordeel van de Raad van Advies (RvA) werd verzocht om bestuurders aansprakelijk te kunnen stellen.

Deze motie vloeide toen voort uit een aantal rapporten die door de Staten zijn ontvangen, waarin duidelijk is geworden dat er sinds 10-10-‘10 sprake is geweest van malversatie van overheidsgelden en onbehoorlijk bestuur. De Staten wilden met de motie voorkomen dat zittende bestuurders in de toekomst op deze wijze gemeenschapsmiddelen, die bedoeld zijn om het algemeen belang te dienen, op een onverantwoorde en onbehoorlijke manier aanwenden.

In het geheel van mechanismen dat het Curaçaose democratische systeem kent – waarbij overigens een belangrijke rol is toebedeeld aan het parlement, dat de regering en de individuele ministers dient te controleren – ontbreekt een wettelijke bepaling op basis waarvan een bestuurder c.q. minister persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, indien hij in strijd handelt met de regels van de Landsverordening comptabiliteit 2010.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Staten over wet aansprakelijkheid

 1. Margret, De beste stuurlui staan aan wal!!!

 2. hoezo zijn ze nu al niet aansprakelijk, dom verkiezing gebral. m Dus de huidige regeringspartijen zijn aansprakelijk voor alle verlies van de afgelopen 4 jaar.
  kijk eens aan, dus de mensen die dood zijn gegaan door de ISLA 11 personen per jaar totaal 44 mensen. Dus je kan de PAIS en zijn regerings partners moordenaars noemen?
  Waarom alleen de Ministers,?

 3. Vreemd dat Rosaria het initiatief neemt.

  Hij kan dan zelf volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Fraudelyne Wiels door zijn laffe houding heeft kunnen aanrichten.

  Hetzelfde geldt voor Leito van de PAR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *