AD | Status quo voor energieopwekkers

Zonnepanelen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Vereniging voor Duurzame Energie en Supermercado Luz bv (Goisco) hebben de rechtszaak met betrekking tot de terugleverregeling van zonne-energie, tegen het Land Curaçao en Aqualectra, verloren.

Gisteren is daarover een eindvonnis gewezen. De zaak begon in 2015, toen er een ministeriële regeling ‘teruglevering duurzaam opgewekte elektriciteit’, van kracht werd die voor zonnepaneeleigenaren financieel aanzienlijk ongunstiger was dan de voordien geldende regeling.

Tijdens het verloop van de rechtsprocedure werd in 2018 de regeling aangepast. De rechter heeft nu op basis van de rapportages van de door partijen ingeschakelde deskundigen, berekend dat de terugverdientijd van zonnepanelen 7 tot 10 jaar is. Het gerecht vindt dit niet onredelijk en verklaart de ministeriele regeling dan ook niet nietig.

De vereniging en Supermercado Luz stelden dat de ministeriële regeling onverbindend verklaard moest worden omdat hier sprake was van willekeur en omdat deze was ingevoerd in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.

De bij de regeling vastgestelde prijs kent twee componenten: enerzijds de prijs per door een zonne-energieopwekker aan Aqualectra te leveren kWh (het teruglevertarief), en anderzijds de vaste maandelijkse vergoeding die deze energieopwekkers aan Aqualectra moeten betalen voor hun aansluiting op het net (het vaste bedrag). Na een tussenvonnis zijn partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om tot een redelijke prijs te komen, ook in vergelijking met Aruba, de BES-eilanden en Sint Maarten.

,,Uit de door partijen genomen aktes blijkt dat tussen partijen overleg heeft plaatsgevonden. Zij zijn het echter niets eens geworden over de huidige terugverdientijd”, zo staat in het vonnis. Aqualectra heeft in de tussentijd wel de aansluitingskosten op het net ten gunste van de energieopwekkers aangepast.

Aqualectra heeft aangevoerd dat er extra kosten zijn verbonden aan de dienstverlening aan personen en bedrijven die zonnepanelen hebben. ,,Het zou daarbij onder meer gaan om administratieve kosten en keuringskosten.” Ten aanzien van de klacht dat er geen overgangsregeling was stelt het gerecht: ,,Dat niet in een overgangsregeling is voorzien, staat vast. De overgang is echter, achteraf, enigszins verzacht door de verlaging van het vaste bedrag.”

Het gerecht hecht het grootste belang aan de terugverdientijd van de zonnepanelen. Aangevoerd wordt dat internationaal een terugverdientijd van 7 tot 10 jaar als redelijk gezien wordt. Het vonnis: ,,Uit het bijgevoegde rapport van hun deskundige Obersi leidt het gerecht af dat hij komt tot een terugverdientijd bij de in 2015 geldende tarieven van 10,1 jaar en bij de tarieven in 2017 van 13,3 jaar.”

In 2018 zijn de vaste tarieven alsnog gehalveerd. ,,Op grond van het voorgaande kan niet worden aangenomen dat de terugverdientijd van de zonnepanelen van eisers langer is dan de termijn die – internationaal en ook volgens partijen – als redelijk wordt gezien (7 tot 10 jaar)”, zo besluit het gerecht ten slotte.<

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2019 05 20 – Vonnis Vereniging Duurzame Energie Zonnepanelen – Curacao – Aqualectra – Eindvonnis by Black Lion on Scribd

5 Reacties op “AD | Status quo voor energieopwekkers

 1. Het probleem zit in die vaste vergoeding, het was beter als het bedrag per Kw wat teruggeleverd word nog iets omlaag gaat, dan zijn de kosten gekoppeld aan de werkelijke opbrengst, nu kan Aqualectra mij een paar uur zonder stroom laten zitten en dan kunnen mijn panelen niet leveren, ik heb door blikseminslag een aantal beschadigde panelen, ze doen het nog wel maar leveren wel minder, ofwel ik moet ze vervangen, of ik betaal belasting over panelen die weinig meer leveren, de terugverdien tijd voorziet hier niet in.
  Zon of geen zon die belasting blijft.

 2. Drechi Pa Bosnan Tur

  @Trui
  Soms heeft ze van die heldere momenten…. als ze maar op tijd haar medicijnen inneemt, komt het die dag wel goed. Dat merk ik ook aan jou…… 🙂

 3. Ik wilde schrijven ‘I love La Stiwz’, maar dan zou ik als lesbienne overkomen, dus schrijf ik dat maar niet.

 4. @Martijn: stel jij gaat thuis zonnepanelen plaatsen en bespaart daarmee ANG 100,- per maand.
  Ga jij dan naar je baas toe en zegt dat je ANG 100,- minder loon wilt?

 5. Ja Mr. Gois, zo zie je maar je kan niet iedereen intimideren en jou wil opleggen. Goed dat je niet je zin hebt gekregen, want de oude regeling had alleen maar de kleine stroomverbruik veel geld gekost maar ja dat stoort jullie niet want jullie denken alleen maar aan jezelf. Want toen de regeling wel lucratief was en de vaste lasten minder werden, heb je toen de producten in de winkel wat verlaagd omdat de vaste lasten wat waren gedaald? Nee natuurlijk niet het motto van jullie is alleen maar ikke ikke ikke en de rest mag…………..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *