AD | ‘Statuten FWNK wijken te veel af’

corporate-governance-statuten

De bij de SBTNO ingediende nieuwe statuten van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) moeten aangepast worden

Willemstad – De bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) ingediende nieuwe statuten van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) moeten aangepast worden, want deze wijken te veel af van de Modelstatuten.

Dat kan niet volgens de SBTNO, die in het advies hierover schrijft:

,,Van de modelstatuten kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. Voor het afwijken moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging en een deugdelijke motivering.”

Enkele voorbeelden: uit het advies blijkt dat bijvoorbeeld een slotzin van een bepaald artikel is weggelaten. Maar deze slotzin is belangrijk. In dit geval gaat het om de bepaling dat de organisatie het algemeen belang dient en een deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van het land Curaçao in acht neemt.

,,Omdat het vermogen van een overheidsvennootschap met name gevormd wordt door bijdragen uit de algemene middelen, en de vennootschap vaak een publieke taak heeft, is een dergelijke toevoeging aan het artikel van belang”,

aldus SBTNO, die daarom ook niet begrijpt waarom dit onderdeel bij de conceptstatuten van FWNK is weggelaten. Verder is er een bepaling vergeten waarin gesteld wordt dat personen met een tegenstrijdig belang niet in de Raad van Commissarissen (RvC) of de directie benoemd mogen worden.

Een andere belangrijke verandering is dat er in de modelstatuten staat dat een aanpassing van het bestuursreglement pas doorgang kan vinden als de RvC deze goedgekeurd heeft. De FWNK heeft ervan gemaakt dat deze aanpassing doorgang kan vinden ‘na overleg’ met de RvC. SBTNO legt uit waarom dit niet kan:

,,De bedoeling van deze goedkeuring van de RvC is om indien de RvC bedenkingen heeft tegen bepaalde onderdelen van het concept-bestuursreglement, dat het bestuur in een gewijzigd concept daaraan tegemoet moet komen. Als het bestuursreglement wordt vastgelegd ‘na overleg’ met de RvC wordt niet voldoende toegezien op de strekking van de Modelstatuten.”

Een ander aspect waar SBTNO moeite mee heeft is dat de conceptstatuten de mogelijkheid creëren om een ambtenaar te benoemen als commissaris bij FWNK.

,,Een dergelijke mogelijkheid is in strijd met de Code en Modelstatuten. Die afwijking is ongemotiveerd aangeleverd. Gezien de eerdere adviezen van de adviseur betreffende de benoemingen van ambtenaren in overheidsentiteiten had het juist op de weg gelegen om deze afwijking deugdelijk te motiveren.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *