AD | Stemming Kamer Rijksvisumwet zonder de Staten

Stemming Kamer Rijksvisumwet zonder de Staten

Den Haag – De Tweede Kamer stemt vandaag over drie rijkswetten inclusief amendementen en moties, een verdrag tussen Curaçao en de VS en vijf moties die betrekking hebben op Caribisch Nederland.

Het verzet – vorige week in het debat – van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten ten spijt zullen de Rijksvisumwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap in een vorm worden aangenomen die de Caribische landen niet aanstaat.

De derde wel gewenste Rijkswet zal als een schrale troost worden ervaren. Daarin wordt de vrijheid van Nederland om buiten de parlementaire controle via de Rijksministerraad in te grijpen in de andere landen ingeperkt. VVD’er Han ten Broeke heeft overigens zijn omstreden motie – waarin hij beweert dat Curaçao en Aruba niets ondernemen om Venezolanen die illegaal aan land komen tegen te houden, geen toezicht houden op illegaliteit en illegalen ook niet uitzetten – zo vergaand afgezwakt dat er zelfs in Willemstad en Oranjestad geen bezwaar meer tegen bestaat.

Hoewel afgevaardigden van de Staten wel actief hebben deelgenomen aan de debatten over de drie rijkswetten en zelfs ook moties en amendementen hebben ingediend, mogen zij er niet over meestemmen. Zoals deze krant zaterdag berichtte pleit de fractie van Denk ervoor dat wel mogelijk te maken.

Vooralsnog zit er voor de Statenleden niets anders op dan lijdzaam toe te zien hoe de Nederlandse volksvertegenwoordigers over wetten beslissen die een stevige impact hebben op de eilanden.

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal in een heel wat betere gemoedstoestand naar de stemmingen worden uitgekeken. Voor gezinnen met kinderen kan de vlag uit als de Kamer, zoals mag worden verwacht, de motie aanneemt die Roelof van Laar (PvdA) mede namens de SP indiende tijdens het debat vorige week maandag met minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het rapport van de Commissie Spies. De motie draagt de Nederlandse regering op te onderzoeken of er binnen de begroting ruimte kan worden gevonden om de kinderbijslag met ingang van 2017 te verhogen van de huidige 40 dollar naar 150 dollar per kind, per maand.

Ondanks de te verwachten tegenstemmen van de VVD, PVV en de rechtse splinters lijkt er voldoende steun voor de motie. Vrijwel kansloos lijkt de motie van D66 waarin het kabinet wordt gevraagd in overleg met de Bestuurscolleges te bepalen wat onder het door Nederland beloofde aanvaarbare voorzieningenniveau moet worden verstaan en dat te realiseren.

Caribische Route du Soleil

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *