AD | Strijd tegen achterstand

Strijd tegen achterstand belastingen

Strijd tegen achterstand belastingen

Willemstad – De achterstand in behandeling van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen – ruim 23.000 stuks – moet eind juli 2015 zijn weggewerkt en nieuwe bezwaarschriften moeten binnen zes maanden worden behandeld.

Dat is een van de doelstellingen van het Strategisch plan optimalisatie compliance belastingen van minister José Jardim van Financiën, die hiervoor naast de bestaande medewerkers een combinatie van externe expertise (onder andere vanuit de Nederlandse belastingdienst), gepensioneerde belastinginspecteurs en ‘flexwerkers’ (studenten en jonge werkzoekende) inzet.
Het Antilliaans Dagblad vroeg de bewindsman om het plan dat ook is gestuurd naar de Staten, die op 30 december 2014 in een motie de wens uitsprak om voor eind februari een actieplan te ontvangen voor het vergroten van de naleving van de betaalplicht van de belastingbetaler.
Het wegwerken van de achterstanden, bestandsopschoning en zogeheten ‘quick wins’ vormen samen een van de componenten om de compliance op te schroeven. Behalve de bestaande bezwaarschriften behandelen, zal er ook aandacht komen voor het voorkomen van (zoveel) bezwaarschriften.
Het gaat om bezwaarschriften inkomstenbelasting IB, loonbelasting LB en de daaraan gekoppelde premies AOV, AVBZ en BVZ; grondbelasting; omzetbelasting OB; en winstbelasting WB. De grootste achterstand betreft de bezwaarschriften LB (4.204 in aantal). Bij IB zijn het er 2.829. OB telt nog 1.728 bezwaarschriften die nog wachten. En WB 1.080.
Binnen de belastinginspectie kent de verwerking van rapporten van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) ‘veelvuldig een lange looptijd’, aldus het plan van Jardim. ,,De doorlooptijd wordt niet actief gemonitord.” Onduidelijk is ook hoeveel SBAB-rapporten momenteel nog op behandeling wachten. En er bestaat geen inzicht in wat de SBAB-rapporten uiteindelijk bij de Ontvanger aan inkomsten genereren. Doel van het strategisch plan is om de huidige voorraad SBAB-rapporten vóór 1 juni 2015 om te zetten in aanslagen. En nieuw aangeleverde SBAB-rapporten worden binnen een maand door de inspectie omgezet in een aanslag.

,,De invorderingsactiviteiten van alle middelen zullen in samenwerking met de Inspectie der Belastingen en ondersteund door de SBAB worden versterkt en verruimd, teneinde op verantwoorde wijze de geplande inkomsten te realiseren.”

Jardim legt uit dat verbeterde tax compliance een voorwaarde is om de belastingtarieven en de sociale premies te verlagen.

,,Hiermee wordt de collectieve lastendruk verminderd en wordt tevens het investeringsklimaat op sociaal verantwoorde wijze verbeterd.”

De minister presenteert plannen voor vereenvoudiging van de belastingwet, voor organisatie- en personeelsontwikkeling, ‘operational excellence’ door IT-oplossingen en specifieke compliance verhogende maatregelen.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Strijd tegen achterstand

 1. Jantje (de Wit)

  Ik heb in febr al een bezwaarschrift ingediend, over 2014 en het bewaarschrift over 2013 is nog niet eens behandelt.
  Het is allemaal niet zo moeilijk, gewoon kwestie van optellen en aftrekken, en je computer programma goed instellen door een goede programmeur.
  Hoe willen ze ingdnnaam 23.000 voor eind juni afhebben als je er zelf al een zooi van maakt.
  Volgende week is het eind juni.

 2. veeel informatie is verdwenen door water overlast.

 3. Laat Jardim ook eens een einde maken aan het meten met 2 maten bij de belastingdienst. Zo kon Jamaloodin er ongestoord megaschulden opbouwen terwijl bij de burger meteen beslag wordt gelegd. Ook Schotte hoeft niet te vrezen voor een aanslag over de op zijn rekening gestorte mafia inkomsten.

  De rechtsongelijkheid op Curacao is stuitend. Zie ook Brian Mariano, wiens opgelegde celstraf van een jaar wegens smokkel van een kilo cocaine nooit is uitgevoerd.

 4. Renée van Aller

  Wat is er aan de hand in Aruba en Curaçao? Werkt de Belastingdienst niet? Hoe kan het zijn dat er zo’n achterstand in belastingheffing is? Volgens minister Bermudez ligt er in Aruba 2,2 miljard op straat en hoeven daarom de aanwijzingen van het CFT niet te worden opgevolgd. Hoelang zwerven die mijarden daar al en waarom? Welke van die aanslagen zijn verjaard? En waarom werden goed werkende belastingambtenaren weggestuurd met een doorzichtig smoesje? De rechter besliste dat na jaren procederen , zoals in de zaak Gumbs van de VDC. Waarom handelen regeringen zo in strijd met de rechtsstaat? Wie heeft er belang bij een chaos op de Belastingdienst? Want hoe groter de chaos hoe beter het ondernemersklimaat. Dat wel natuurlijk. Welke ondernemers hebben voordeel daarbij? Wij hebben opgemerkt dat de Belastingdienst de opgelopen achterstanden niet vreugdevol wilde inlopen, ook al waren aangiften tijdig ingediend. Hulp van hogerhand moest worden gevraagd. In 2011 had Aruba in sommige gevallen een achterstand van zes jaar en meer. Waarom was onduidelijk. Is de situatie in Curaçao overeenkomstig? Zijn er voldoende ambtenaren die willen werken? Zijn ingediende bezwaarschriften tijdig afgehandeld? Die bleven vaak ook onafgehandeld liggen. Waarom kan de Arubaanse regering opeens nu die miljarden wel vinden en innen? Eerder werden die miljaren over het hoofd gezien en/of door de vingers, hoezo? Ook al voortschrijdend geheugenverlies zoals bij Opstelten en Teeven? Die aandoening is kennelijk zeer besmettelijk in het Koninkrijk. Het volgende schandaal komt eraan en welke bewindspersoon moet dan haar huis, omdat eigen belang alles overheerste? Of is eigen belang eerst, een essentiële voorwaarde om zo’n functie te krijgen? Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *