AD | Sulvaran: ‘Edsel Gumbs luisterde niet’

Sulvaran: Geen grondslag voor diepgaand onderzoek naar Schotte

Babeladvocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran: ‘Edsel Gumbs luisterde niet’ | Foto Jeu Olimpio

Babeladvocaat ‘Peppie’ Sulvaran: ‘Edsel Gumbs luisterde niet’ | Foto Jeu Olimpio

Willemstad – Oud-VDC hoofd Edsel Gumbs werd in 2010 gewaarschuwd door toenmalige politieke leiders Gerrit Schotte (MFK), Helmin Wiels (Pueblo Soberano) en Charles Cooper (MAN) om geen veiligheidsonderzoek uit te voeren naar oud-premier Schotte.

Gumbs luisterde niet en heeft dit toch gedaan. Dat is afgelopen vrijdag tijdens de regiezitting van de zaak Babel – waarbij Schotte en zijn levenspartner Cicily van der Dijs terechtstaan voor onder andere witwaspraktijken en valsheid in geschrifte – naar voren gekomen.

Dat ‘het niet luisteren’ door Gumbs wellicht de reden is geweest die heeft geleid tot de bekende vertrouwensbreuk tussen het voormalig VDC-hoofd en Schotte, waardoor Gumbs uiteindelijk opzij moest worden gezet, lijkt nu zeer waarschijnlijk. Tot nu toe bleef de reden voor de veelbesproken vertrouwensbreuk een mysterie.

Vlak na het aantreden van het kabinet MFK/PS/MAN in 2010 liet de toenmalige minister-president in een schrijven aan Gumbs weten dat het vertrouwen in hem ernstig was aangetast en later dat jaar werd Gumbs op non-actief gesteld. De raadsman van Schotte, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft vrijdag verschillende namen genoemd van personen – waaronder die van Gumbs – die ‘buiten hun bevoegdheid om’ onderzoek zouden hebben verricht naar de minister-president in 2010.

,,In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de gouverneur (Frits Goedgedrag, red.) in zijn brief d.d. 29 september 2010 aan de PG (Dick Piar, red.) verzocht heeft om een antecedentenonderzoek naar Schotte, mede omvattend een veiligheidsonderzoek, terwijl de wettelijke grondslag voor een zodanig onderzoek daartoe ontbreekt! Dit geldt zonder meer ook voor de brief van de gouverneur aan de minister-president van 9 december 2010.

De verwijzing in die brief naar het landsbesluit van 10 februari 2010 is zelfs volledig onjuist. In dat landsbesluit en de daartoe behorende bijlage is geen enkele sprake van een ‘noodzaak tot een diepgaand onderzoek door de Veiligheidsdienst onder aansturing van de gouverneur’. Het tegendeel is waar. In de wet staat met zoveel woorden: voor de benoeming van ministers en staatssecretarissen van een nieuwe regering worden de richtlijnen toegepast door de formateur, onder verantwoordelijkheid van de minister-president van de nieuwe regering”,

zo betoogde Sulvaran vrijdag. Gumbs heeft volgens de raadsman van Schotte als hoofd van de Veiligheidsdienst alle banken en financiële instellingen gevraagd of Schotte in hun bestanden voorkwam en of in dat verband eventueel subjectieve en/of objectieve dan wel dubieuze handelingen, alsmede bijzonderheden daarover te vermelden zijn.

Deze vragenronde zou er vervolgens bij de Orco Bank toe hebben geleid dat de privégegevens van Schotte werden verstrekt.

,,Nu de Veiligheidsdienst de banken op het verkeerde been heeft gezet door de indruk te wekken dat zij rechtmatig en bevoegd bezig was om te vragen wat zij vroeg, is de overheid rechtstreeks betrokken”,

aldus Sulvaran. Volgens de raadsman maakte het onderzoek naar Schotte deel uit van een ‘bizarre samenspanning’. Dit complot zou geleid worden door ‘de gouverneur, al dan niet daartoe bewogen door de Nederlandse regering, de PG – naar het zich laat aanzien met leden van de vóór 10 oktober 2010 fungerende coalitiepartijen -, door het toenmalige hoofd van de VDC (en mogelijk door de voorzitter van de Commissie van Toezicht van de VDC)’ en zou als enig doel hebben ‘een veelbelovend politicus’ ten val te brengen. Sulvaran:

,,Deze gebeurtenissen in 2010 tonen aan dat het verrichten van een veiligheidsonderzoek aanleiding kan zijn voor misbruik van de Veiligheidsdienst voor partijpolitieke belangen en het corrumperen van de Veiligheidsdienst.”

Gumbs was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

9 Reacties op “AD | Sulvaran: ‘Edsel Gumbs luisterde niet’

 1. Abraham Mossel

  Sullie gaat steeds meer op Tommy Cooper de clown lijken, Tommy toverde ook altijd maar er lukte niks. Hallo Sullie, Nog ff voor de Duidelijkheid,
  Het gaat nog steeds om witwaspraktijken en valsheid in geschriften en deelnamen van een criminelen organisatie, het in bezit hebben van Jammers en een valse aangifte van vermissing van zijn Diplomaten paspoort. Hoe je het ook wend of keert, op éen van deze feiten wordt Gerrit De Raaf veroordeeld en dat is nou net ff genoeg, Dus ik zou zeggen Sullie doe je best dan doet Rip & co de rest, Doeiii.

 2. Ik hoop niet dat advocaat (!) Sulvaran wederom geweld in het vooruitzicht stelt als hij van de rechter geen gelijk krijgt. Om een doel te bereiken zijn alle middelen geoorloofd, met opzij schuiven van de wet zelfs, heeft hij, een advocaat !,ooit openlijk verklaard. En nu verwijst hij naar wetten/landsverordeningen/richtlijnen om aan te tonen dat de wet is overtreden. Malle man is hij, to put it mildly.

 3. corrigeer me als ik het fout heb, maar om in aanmerking te kunnen komen moet je toch gescreend worden?
  Los van wie aan de macht is of komt, heeft de VDC de taak en de verplichting tegenover het land om deze taken uit te voeren. Als nu Henki, Pietje of Gerrit heet dan wil het niet zeggen dat je zelf aa n het stuur mag zitten waar het onderzoek naar leidt. Of zoals Mr Sulvaran zal zeggen de wet is voor iedereen gelijk .
  Eerder had ik verwacht dat er een rechtzaak tegen de Gouverneur, dit wegens het toelaten van deze Ministers die gevaarlijk zijn voor ons land.
  Om op Mr Sulvaran woorden terug te komen, ook al zal de screening niet gerechtigd zijn dan zijn er nog steeds de MOT meldingen.
  Het vermogen van de Hr Schotte komt niet overeen met de vermelde belasting aangiften waarin staat wat voor vermogen de aangifte plichtige op zijn bankrekeningen heeft staan of als bezit heeft.Dus als er gelden op bankrekeningen stonden en die niet zijn opgegeven aan de belastingdienst dan is er fraude gepleegd. Schiet me net iets te binnen een bekende Mafia gangster namelijk Al Capone konden nooit te pakken krijgen voor zijn misdaden. Maar uiteindelijk werd hij toch veroordeeld wegens , juist belastingfraude en witwassen van geld.

 4. Ik begrijp echt niets meer van Sulvaran Het lijkt of de rijp voor een long stay wordt. Te gek voor woorden. Krijg een beetje een gevoel of de man zich bij de Schotte kliek zou willen aansluiten. Hier kan alles toch.

 5. de veel belovende , maar weinig gevende, Schotte zwaaide ooit op de televisie ( mind you !) met onrechtmatig verkregen financiele informatie over de heer Tromp van de centrale bank.
  Als ik Tromp was huurde ik Sulvaran in om Schotte aan te klagen.
  Sulvaran veegt dan ongetwijfeld de vloer met Schotte! Toch….?
  ( onrechtmatig verkregen bewijs: zo’n eventuele uitspraak kan natuurlijk wel jurisprudentie opleveren voor de heer Tromp).

 6. En zo heeft iedereen zijn eigen versie van de waarheid. Als je onbeschaamd bent kun je altijd proberen een leugen tot waarheid om te bouwen. Specialiteit van het huis, bij de three stooges.

 7. K Wiebes

  Afgezien van het juridisch aspect, al of niet legaal verkregen info, : heeft Sulvaran uitgelegd waarom zijn patiënt Schotte zo mordicus tegen een antecedenten-onderzoek was? Zijn beweegredenen lijken mij hoogst interessant.

  PS er staat babeladvocaat : moet dat niet babbeladvocaat zijn….?

 8. Hans Verschalk

  Schotte ‘een veelbelovend politicus’??!! Hoe kan Sulvaran dat met droge ogen zeggen? Schotte is voor 2010 alleen maar in het nieuws gekomen door vreemd gaan, doodrijden, diplomafraude, verzekeringsfraude, creditcardfraude en faillissementen.

  Veelbelovend politicus… ja Schotte beloofde veel maar maakte na 2010 niets waar omdat hij continu met privefotoslaaf en het sprekende mantelpak Stella van Rijn op snoepreis was, ons eiland internationaal belachelijk makend omdat het zich liet vertegenwoordigen door een mislukte MAVO scholier met een verleden waar ieder normaal mens zich voor zou schamen.

  Niet Sulvaran, die vind zo’n verleden veelbelovend.

 9. Gumbs heeft juist gehandeld, hij was verantwoordelijk voor de veiligheid van het Eiland.
  Gumbs zou een lintje moeten krijgen, en in ere terug in zijn functie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *