AD | Sulvaran: ‘Heropen onderzoek Babel’

Babel _cicely van der Dijs en Gerrit Schotte

Babel verdachten Cicely van der Dijs en Gerrit Schotte op weg naar de rechtbank

Willemstad – Het gerecht heeft gisteren beslist dat casinobaas Francesco Corallo als getuige in de zaak Babel mag worden gehoord. Hetzelfde geldt voor OMwoordvoerder Norman Serphos, advocaat-generaal Anthon van der Schans, Statenlid Amerigó Thodé (MFK) en drie anderen.

Op 5 juni heeft raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, conform de wensen van zijn cliënten, aan het gerecht een lijst met 43 getuigen gepresenteerd. Van deze 43 getuigen zijn nu alleen zeven door het gerecht goedgekeurd, zo is gisteren bekendgemaakt.

In de zaak Babel staan oud-premier Gerrit Schotte (MFK) en zijn partner Cicily van der Dijs terecht voor onder andere witwaspraktijken en valsheid in geschrifte.

Door het horen van verschillende getuigen denkt de advocaat van het tweetal te kunnen bewijzen dat het OM in deze zaak gebruik heeft gemaakt van op onterechte wijze verkregen bewijsmateriaal, waaronder de MOT-meldingen van de oud-minister- president.

De Babel-zaak nam gisteren een onverwachte wending toen raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran het gerecht verzocht het onderzoek in de zaak Babel te heropenen. Dit deed hij nadat hij correspondentie uit 2012 tussen advocaat Roelof Bijkerk en leden van de FAS als een ‘nieuw bewijsstuk’ presenteerde. Naar aanleiding van deze brief heeft Sulvaran gisteren ook een nieuwe lijst met getuigen gepresenteerd.

Op 10 juni van dit jaar heeft Sulvaran een brief gestuurd naar de rechter die belast is met de zaak, waarin hij haar op de hoogte stelt van een brief gedateerd september 2012.

,,Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud. De verdediging was niet eerder met de inhoud bekend”, aldus de raadsman in zijn schrijven.

,,Van belang is dat de geadresseerden die in de betreffende emails voorkomen bestuursleden van de FAS zijn, die kort voor deze e-mails een brief over ditzelfde onderwerp aan het OM hebben gericht.”

,,Opgemerkt zij verder dat deze e-mailcorrespondentie voorafgaat aan de bewuste anonieme aangifte van 22 oktober 2012, waarover de verdediging ter zitting reeds uitvoerig heeft gesproken en waaraan het verzoek tot het doen horen van de anonieme aangever en leden van het Openbaar Ministerie is gekoppeld, opdat kan worden nagegaan in hoeverre deze anonieme aangifte is gedaan in samenwerking met c.q. de medewerking van een lid van het OM.”

De raadsman verwijst in zijn brief aan het gerecht naar een passage uit de brief van FAS:

,,Er zitten bij het OM wel degelijk zeer goede lui en ik ken er persoonlijk in elk geval een die heel graag zou willen”,

zo schrijft advocaat Bijkerk. Sulvaran:

,,In herinnering wordt gebracht dat de getuigenverzoeken zijn gedaan ter opheldering van de vraag of op basis van alle bij de politie en het OM bekende informatie er sprake is van een verhullingsoperatie, waaronder onder meer het ondervragingsrecht van de verdachten (doelbewust) wordt gefrustreerd.”

Volgens Sulvaran roept de brief van september 2012 de nodige vragen op. Zo wil hij weten of het klopt dat FAS-voorman Ruben Suriel de aangifte niet wilde tekenen ‘en sluipwegen zocht wat uiteindelijk tot de aangifte, waaronder de anonieme aangifte, heeft geleid’.

Ook wil de raadsman van Schotte weten op welke OMwerknemer Bijkerk doelde in zijn brief en:

,,Is de anonieme aangifte tot stand gekomen met medeweten van en/of samenwerking met het bewuste lid van het OM? Zo ja, werd de aangever geadviseerd de aangifte anoniem te doen?”

En tot slot:

,,Is één van de geadresseerden de anonieme aangever, die volgens de aangifte van 22 oktober 2012 vooralsnog anoniem wenst te blijven? Zo ja wie?”

De brief van september 2012 is gericht aan verschillende leden van FAS, waaronder Henk Pasman, Ruben Suriel en Mario Nederlof. Sulvaran wenst deze personen en advocaat Bijkerk en nog twee anderen aan de getuigenlijst toe te voegen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *