AD | ‘Tegenstrijdig over Venezuela’

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zal het aantal vluchtelingen uit Venezuela naar de Caribische regio in 2019 toenemen tot 220.000, 75.000 meer dan nu

Den Haag – De D66-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering over tegenstrijdige berichten over de aantallen vluchtelingen uit Venezuela die naar Curaçao en Aruba komen. Kamerleden Antje Diertens, Maarten Groothuizen en Achraf Bouali hebben hierover vragen gesteld aan de betrokken staatssecretarissen Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en Mark Harbers (Justitie en Veiligheid).

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zal het aantal vluchtelingen uit Venezuela naar de Caribische regio in 2019 toenemen tot 220.000, ofwel 75.000 meer dan nu. Dat bericht kwam half december naar buiten. Maar Knops zei enkele dagen eerder in een brief dat hij geen aanwijzingen heeft voor een (aanstaande) grote migrantenstroom richting de eilanden.

Diertens probeerde vlak voor het kerstreces nog een debat over deze kwestie op de agenda te krijgen, maar kreeg geen steun uit de eigen coalitie. Er staat nu wel een dertigledendebat op de rol, maar een datum daarvoor is nog niet bekend. Via de schriftelijke vragen probeert D66 nu toch meer duidelijkheid te krijgen over de situatie en de rol van Nederland daarin. De mensenrechten worden door D66 opnieuw ter discussie gesteld. Bij eerdere vragen hierover werd door de bewindslieden verwezen naar een mogelijke aanpassing door Curaçao van de procedure volgens artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

,,Hoe staat het daarmee? Zijn de aanpassingen gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt dit in de praktijk ook correct uitgevoerd? Hoe zit dit op Aruba?”

Al langere tijd is er discussie over de rol van Nederland bij handhaving van de mensenrechten in het Koninkrijk, verwijzend naar de waarborgfunctie volgens artikel 43 van het Statuut. Het kabinet wijst daarbij steeds op de autonome positie van Curaçao en Aruba. De D66- Kamerleden zijn blijkbaar nog niet overtuigd. Zij vragen wat Nederland meer zou kunnen doen of er bij verslechtering van de situatie een interventie komt.

Opnieuw zullen Knops en Harbers moeten uitleggen om hoeveel Venezolaanse vluchtelingen het gaat, waarom Nederland 5 miljoen euro beschikbaar stelt voor regionale hulpverzoeken en hoe dat geld wordt besteed, gevolgd door de vraag hoe het staat met het hulpverzoek van Curaçao voor de vreemdelingendetentie.

,,Hoe houdt Nederland er toezicht op dat deze vreemdelingendetentie voldoet aan de gestelde internationale normen?”

De vragenstellers willen weten op welke gebieden Curaçao en Aruba steun krijgen uit Nederland en of daarbij ook de ontwikkeling van een asielprocedure wordt gesteund. Ze willen ook weten of het bericht klopt dat een UNHCR-vertegenwoordiger door Curaçao is weggestuurd. De D66’ers vragen zich ook af of er goede en recente landeninformatie beschikbaar is over Venezuela.

,,Bent u bekend met de landeninformatie dat er in Venezuela op grote schaal mensen arbitrair worden gedetineerd, gemarteld en zelfs standrechtelijk worden geëxecuteerd vanwege hun politieke overtuiging en deelname aan protesten?”

Daarbij doen ze de suggestie om een landenrapport te laten opstellen door het European Asylum Support Office en vragen of het vraagstuk ook met de rest van Europa wordt besproken. Ook over Europees Nederland willen de Kamerleden informatie over aantallen asielaanvragen van Venezolanen in de afgelopen drie jaar, de inwilliging daarvan en de criteria die daarbij worden gehanteerd.

,,Hoeveel Venezolanen zijn er in 2018 de toegang geweigerd (al dan niet als toerist) tot Nederland en teruggestuurd naar Venezuela, Aruba, Curaçao of andere landen, en waren hieronder kinderen?”

Daarbij komt ook de vraag op of de Venezolanen bij aankomst worden geïnformeerd over hun rechten en mogelijkheden om asiel aan te vragen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *