AD | Tegenvallers afwendbaar

hno-jeu-olimpio

Aldus het tussentijdse evaluatierapport van het Belgische architectenbureau VK Architects & Engineers CVBA en het advocatenkantoor FCW Legal | Jeu Olimpio

Willemstad – Alle tegenvallers bij het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) die door de evaluatiecommissie in het tussentijdse evaluatierapport over HNO worden genoemd, hadden grotendeels voorkomen kunnen worden.

Dit had gekund indien in het addendum op de beheersovereenkomst mede zou zijn overeengekomen dat als gevolg van de locatiewijziging van een ‘greenfield’-locatie (Amstelterrein) naar een ‘brownfield’-locatie (Colon) het programma van eisen diende te worden gewijzigd. Dat is niet gebeurd.

De evaluatiecommissie wijst de beschuldigende vinger naar Sona, die naar de mening van de commissie in de eerste plaats de instantie had moeten zijn die bij de opstelling van het addendum het wijzigen van het programma van eisen als voorwaarde had moeten stellen.

,,Immers, in de beheersovereenkomst is Sona contractspartij en op grond van de beheersovereenkomst is Sona verantwoordelijk voor de bouw van het HNO. Sona heeft dat echter nagelaten.”

Het tussentijdse evaluatierapport is opgesteld door het Belgische architectenbureau VK Architects & Engineers CVBA en advocatenkantoor FCW Legal. Ook accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Curaçao heeft bijgestaan bij het opstellen van de tussentijdse evaluatie. Hetzelfde geldt voor het Belgische consultancybedrijf Probis Consulting, Geel.

In het rapport wordt gesteld dat de beheersovereenkomst in augustus 2011 is overeengekomen met het oog op de bouw van het nieuwe ziekenhuis op het Amstelterrein. Toen besloten werd om het nieuwe ziekenhuis te Colon te bouwen, waren partijen van mening dat de beheersovereenkomst moest worden aangepast en zijn partijen derhalve het addendum op de beheersovereenkomst overeengekomen, zo geeft de evaluatiecommissie aan. ,,Het had echter wel op de weg van partijen gelegen om in het addendum tot een wijziging van het oorspronkelijke programma van eisen te komen”, zo stelt de commissie.

Het ging immers om de keuze van een locatie die in eigenschappen totaal verschilde van de in eerste instantie gekozen locatie, hetgeen belangrijke gevolgen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis met zich zou meebrengen. ,,Een overweging in het addendum dat het programma van eisen gewijzigd diende te worden, zou wellicht veel onbegrip en verwarring omtrent meerkosten, vertraging in het bouwtermijn en eventueel te verwachten claims hebben kunnen voorkomen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *