AD | Toename premies zorgverzekeraars

‘Vanwege stijging zorgkosten, huidige wetgeving en vergrijzing’ | Antilliaans Dagblad

Van een onzer verslaggevers Willemstad – De premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen zijn aanzienlijk gestegen. Exacte of zelfs gemiddelde percentages willen de maatschappijen niet vrijgeven ‘in verband met onze concurrentiepositie’.

Guardian/Fatum en Ennia zijn traditioneel de grootste aanbieders van ziektekostenverzekeringen voor particulieren. Verreweg de meeste personen op Curaçao zijn overigens SVB-verzekerd (Sociale Verzekeringsbank). ,,De wetgeving in de zorg zoals die nu is, vormt een belemmering voor de zorgverzekeraars”, laat Guardian/Fatum desgevraagd weten.

,,Daarnaast is de stijging van zorgkosten fors. De toename van premies bij zorgverzekeraars is dan ook onvermijdelijk.”

Het operationeel worden van het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) heeft ook volgens Ennia ‘directe gevolgen voor de premies van de ziektekostenverzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen op Curaçao’.

,,Het nieuwe ziekenhuis is gedigitaliseerd, gemoderniseerd en is voorzien van nieuwe apparatuur met geavanceerde technologieën. Dit betekent een verbetering van de gezondheidszorg op het eiland, omdat dit ten goede komt van het herstel van de patiënten, het houdt echter ook in dat de kosten enorm zijn gestegen.”

Ennia stelt dat er minimaal 20 miljoen gulden extra ten laste komt van de particuliere verzekeraars.

,,Immers, CMC heeft een budget neergelegd van 196 miljoen, terwijl de SVB alleen 176 miljoen dekt.”

Guardian/Fatum zegt daarover: ,,De toename van de zorgkosten is een feit. Niet alleen in de diagnostiek, (para)medische behandeling, medicijnen, hulpmiddelen et cetera, maar vooral ook ziekenhuisopname nu het Curaçao Medical Center er is.”

Ennia wijst erop dat een belangrijke verandering ook is ‘dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in de ligplaatsen in het CMC waardoor de klassedekking is komen te vervallen’. Het nieuwe ziekenhuis CMC kent géén klassen meer, laat ook Guardian/ Fatum weten.

,,Plus de tarieven werden aanzienlijk opgeschroefd met meer dan een verdubbelding van het liggeld als voorbeeld.”

Dit betekent, meldt Ennia, dat de zorgverzekeringen zijn herzien en aangepast. ,,We hebben gelijk van de gelegenheid gebruikgemaakt om een nieuwe aanvullende zorgverzekering aan te bieden die verschillende andere kosten in de zorg dekt. De aanvullende zorgverzekering is een extra pakket naast de basisverzekering die gelijk is aan de Landsverordening basisverzekering ziektekosten.”

Vanwege de huidige wetgeving in de zorgsector moeten nieuwe verzekerden zich bij de SVB melden, legt Guardian/Fatum uit.

,,De SVB trekt daardoor meer en meer verzekerden weg van de particuliere zorgverzekeraars, die daardoor in toenemende mate premie-inkomsten mislopen.”

Ook de ‘vergrijzing’ speelt een belangrijke rol, aldus Guardian/ Fatum. ,,Mensen leven langer, worden dus ouder en hebben daardoor ook langer zorg nodig. Ten gevolge hiervan hebben wij te maken met ‘vergrijzing’. De stijging van zorgkosten als gevolg van de vergrijzing is allerminst verwaarloosbaar.” Deze maatschappij is van mening dat de wetgeving aanpassing vereist:

,,Zowel de SVB als de particuliere ziektekostenverzekeraars zouden bij wet een vastgesteld basispakket aan eenieder moeten kunnen aanbieden. In het verlengde van het basispakket zouden ook aanvullende dekkingen kunnen worden geboden, door de zorgverzekeraars waaronder de particuliere zorgverzekeraars.”

De overheid, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars zullen tot overeenstemming moeten komen. ,,Specifiek de betrokkenheid én rol van de overheid zijn van groot belang. De markt moet open”, aldus Diego Fränkel, ceo van Guardian Group.

Bron: Antilliaans Dagblad van 11 januari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *