AD | Tweede potentiële partner Insel Air

bewindvoerder Rogier van den Heuvel wil verlenging van de surseance

Willemstad – Omdat het laatste voorstel van One Laser Group (OLG) voor de overname van Insel Air niet voldeed aan de toets, werkt OLG aan een alternatief. Ondertussen heeft het Land, na afstemming van OLG, ook een andere – niet nader bij naam bekende – kandidaat gevonden die nagaat een bod op Insel uit te brengen.

Dit is reden voor de door het gerecht aangestelde bewindvoerder om komende vrijdag 31 augustus tijdens de crediteurenvergadering verlenging van de surseance van Insel Air International voor te stellen.

,,Insel Air zoekt een strategische partner, die de vennootschap in staat kan stellen een crediteurenakkoord aan te bieden”, schrijft bewindvoerder Rogier van den Heuvel in zijn afgelopen vrijdag ingediende vierde verslag.
,,Insel Air heeft intensieve gesprekken gevoerd met One Laser Group (OLG), waarover ook in de media bericht is. Die gesprekken waren gericht op een overname van de aandelen in Insel Air en het aanbieden van een crediteurenakkoord.”

Volgens de wet, zo legt de bewindvoerder uit, moet de rechter de goedkeuring van een crediteurenakkoord (‘homologatie’) weigeren in een aantal gevallen. ,,Eén van die gevallen is de situatie dat de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd”, aldus het verslag, verwijzend naar het Faillissementsbesluit.

,,In het laatste voorstel van OLG werd aan die toets niet voldaan. Insel heeft daarom vóór aanvang van de crediteurenvergadering (vrijdag 31 augustus, red.) geen voorstel voor een akkoord gedeponeerd.”

De bewindvoerder legt uit dat dit voor OLG aanleiding is om ‘een alternatief te ontwikkelen’, terwijl het Land hierin – in overleg met OLG – aanleiding heeft gezien ook uit te kijken naar andere potentiële kandidaten. ,,Zo’n andere kandidaat is gevonden en doet momenteel onderzoek naar de stand van zaken bij Insel, om ook een aanbod te kunnen overwegen.”

De stand van zaken is nu dus dat er twee potentiële kandidaten zijn die de luchtvaartmaatschappij in staat zouden kunnen stellen een crediteurenakkoord aan te bieden. Met het oog daarop is naar het oordeel van de bewindvoerder ‘wenselijk’ dat op de crediteurenvergadering wordt gestemd over verlenging van de surseance.

Daarmee worden beide kandidaten in staat gesteld om op korte termijn en in samenwerking met Insel een plan en een voorstel voor een crediteurenakkoord te ontwikkelen, dat vervolgens zo spoedig mogelijk op een nieuwe crediteurenvergadering gepresenteerd kan worden.

Intussen heeft het kantoor van de bewindvoerder een machtiging opgesteld en rondgestuurd die iedere schuldeiser die dat wenst kan invullen en ondertekenen om de bewindvoerder te machtigen tot het stemmen voor de verlenging van de surseance van betaling.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC:

Alle relevante curator en rechtbankverslagen inzake InselAir vindt u hier.

3 Reacties op “AD | Tweede potentiële partner Insel Air

 1. Het zal me aan mijn reet roesten of het nou een YDK of een Hollander is maar wij hebben hier al langer dan 50 jaar een universiteit. Hebben wij in al die tijd geen één echte professional die zich als curator kon specialiseren?

 2. Precies Johan.
  Natuurlijk was al van te voren duidelijk dat de louche Venezolaanse beweging , recent opgericht in feite niet geïnteresseerd was. Zoals altijd trappen ze hier weer erin, met open ogen👀
  Stoppen nu met dat gedoe, dit geldverslindende proces waar niks meer uitkomst. 33 milj kunnen ze afschrijven. Geen wonder dat de jaarrekening niets positiefs aangeeft, wat een stel onbenullen, misbruik maken van belastinggeld is het ergste.
  Het Cft had beter moeten weten. Ondertussen blijft de armoede schrikbarend 1/2 leeft onder de armoedegrens, criminaliteit loopt hard op, overheid gogelt met cijfers om het laag te houden. Enz

 3. Voor Rogier van de Heuvel rinkelt de kassa zolang de surceance voortduurt.

  Van de Heuvel heeft geen belang bij een faillissement en geen belang bij een verkoop.

  Dus zijn modus operandi is pappen en nathouden zolang het kan, en om de paar weken met een vage nieuwe geinteresseerde op de proppen komen.

  Terwijl alleen een idioot de failliete porkeria van Insel zal willen overnemen. Zelf een nieuwe maatschappij starten is vele malen goedkoper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *