AD | Tweeverdieners boven minimum

‘Uitgangspunt gezinssamenstelling heroverwegen’

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) is van mening dat de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2017 met een bedrag van 80 cent van 8,20 gulden naar 9 gulden bruto per uur, onvoldoende of onjuist onderbouwd wordt in de Nota van Toelichting.

Dit blijkt uit een officieel nog niet openbaar advies over het Landsbesluit verhoging minimumlonen 2017 aan de regering, gedateerd 11 december 2017, in handen van het Antilliaans Dagblad.

Ten eerste voert de RvA aan dat er uitgegaan wordt van een minimummaandinkomen van een eenoudergezin met twee kinderen, terwijl er voorbijgegaan wordt aan gezinnen met tweeverdieners van het minimumloon.

Daarnaast stelt de RvA dat de regering uitgaat van een lichte economische groei in 2017, terwijl dit al achterhaald is. Ten derde rekent de RvA de regering voor dat de gehanteerde berekeningen voor het effect op de begroting niet kloppen.

Het aantal werkenden met een minimumloon wordt geraamd op 17.000. Na de verhoging houdt dit 1.558 gulden in per maand bij een veertigurige werkweek. Dit inkomen is bij een eenoudergezin met twee kinderen beneden het in 2015 berekende bestaansminimum van 1.976 gulden per maand. Maar bij twee volwassenen die samen het minimimloon verdienen van in totaal 3.116 gulden, ligt dit bedrag weer boven de armoedegrens.

,,De factor verschil in gezinssamenstelling wordt niet meegewogen”, aldus de RvA. Verwezen wordt naar een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin de uitkomsten van een onderzoek suggereren dat het huidige minimumloon in principe toereikend is voor alle huishoudtypes behalve voor eenoudergezinnen met één of meer kinderen.

Daarom adviseert de RvA om in de Nota van Toelichting in te gaan op de reden waarom een gezin met één volwassene en twee kinderen als uitgangspunt is genomen en om eventuele andere veelvoorkomende gezinssamenstellingen in de analyse te betrekken.

Het is in elk geval zinvol om aan te geven hoeveel eenoudergezinnen er zijn waar het minimumloon wordt verdiend.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Tweeverdieners boven minimum

 1. @Macamba: 3.116,- bruto is netto niet veel minder.

 2. Brian @

  En dat is dan nog bruto ook.
  Nee geen vette hap.

 3. 3.116 gulden voor een gezin van 4 is ook niet echt veel. Vooral niet als je ziet dat alles maar duurder wordt. Iedereen gaat ineens meer geld eisen want de prijzen zijn zgn allang niet verhoogd en dat telt op. Moeten mensen echt rond de armoedegrens blijven leven?

 4. Trots op Curaçao

  En weer uitstellen!

  Als jullie dan toch bezig zijn met doorrekenen neem dan ook de twee-ouder gezinnen met 2 kinderen waarvan er maar 1 werkt!

  Het kan toch niet de bedoeling zijn dat, om een bestaansminimum te hebben, je altijd met z’n tweeën moet werken?
  Hoe zit het dan met de opvoedingsplicht van ouders?

  Verhogen die hap! Komen er vanzelf banen vrij!
  Want als je een bestaansminimum hebt, hoef je niet zo nodig 2 of 3 banen te hebben en dan komen deze banen vrij voor onze kinderen.
  En die banen worden dan ingevuld door mensen die graag willen werken, uitgerust zijn en niet zo nodig nog even moeten slapen voor ze naar hun 2 baan gaan.

  Verhogen die hap, want ondernemers die er op uit zijn om na 3 jaar de boel te laten springen zijn er genoeg en dat moet maar eens afgelopen zijn.

  Je moet ondernemen en niet zeuren. Trek klanten, wees creatief, zorg dat de markt niet overspoeld wordt met dezelfde waardeloze sh*t. Zorg dat je toko open is op tijden dat er 3000 man naar je winkel komen om unieke made in Curaçao artikelen te kopen.

  Belastingdienst, zorg dat je toko op orde is. Er zijn teveel voorbeelden waarbij onnodig lang gezeurd wordt door je ambtenaren over welles/nietes zaken.

  Geld moet circuleren en dat begint bij een verhoging van het minimum loon!

  Het is nog net niet 1782. Stelletje uitzuigers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *