AD | Van Raak eist debat over VDC

Plasterk weigert antwoord op vragen over verdwenen documenten

Van Raak eist debat over VDC

Van Raak eist debat over VDC

Den Haag – Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zo snel mogelijk aan de tand voelen over wat hij omschrijft als ‘de verbondenheid tussen politiek en onderwereld op Curaçao en Sint Maarten en de verantwoordelijkheid van Nederland binnen het Koninkrijk’.

Aanleiding is de wijze waarop de bewindsman Van Raaks schriftelijke vragen heeft afgedaan over het feit dat de rechter ook in laatste instantie het ontslag van voormalig directeur Edsel Gumbs van de Veiligheidsdienst Curaçao ongegrond heeft bevonden.

Waar zijn voorganger Liesbeth Spies (CDA) nog zo open was de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties te informeren dat de verdwijning ten tijde van het kabinet Schotte van dozen vol vertrouwelijke documenten uit het VDC-kantoor de aandacht had van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, houdt Plasterk de kaken stijf op elkaar.

Op de vraag naar zijn opvatting over het eerherstel van Gumbs antwoordt Plasterk: ,,Het is niet aan mij om een mening te geven over het oordeel van de rechter.”

Over het onderzoek naar de verdwenen informatie en het functioneren van de VDC wordt Van Raak evenmin wijzer: ,,De VDC valt onder verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao. Het is niet aan mij, maar aan de regering of de Staten van Curaçao om hier een opvatting over te hebben.”

Over het door Van Raak aangehaalde risico dat de documenten gebruikt worden voor chantage en de positie van informanten van de VDC, kustwacht, douane en andere geheime diensten in gevaar te brengen zegt de minister dat hij ‘niet kan bevestigen dat informatie van andere diensten, waaronder de AIVD, is gekopieerd, gestolen en/of verwijderd’, om eraan toe te voegen dat hij ‘in het openbaar geen mededelingen kan doen over de manier waarop de AIVD samenwerkt met de VDC’.

Plasterk wijst ten slotte de suggestie van de hand om de Nederlandse commissie van toezicht op de geheime diensten (CTIVD) nader onderzoek te laten doen naar de aard van de verwijderde informatie, de verantwoordelijken en de rol van huidig VDC-directeur Michaël Römer.

,,De CTIVD beschikt niet over de wettelijke basis die nodig is om onderzoek naar de VDC te doen. Het land Curaçao beschikt over een eigen Commissie van Toezicht”, aldus de bewindsman. Van Raak is niet van plan zich met deze antwoorden te laten afschepen.

De reactie van Plasterk zit hem zo hoog dat hij niet de procedurevergadering van de commissie van 25 februari heeft willen afwachten om een debat aan te vragen, maar zijn verzoek per omgaande schriftelijk aan zijn collega’s heeft voorgelegd.

Of die wens op korte termijn wordt gehonoreerd, is nog maar de vraag: de regeringspartijen VVD en PvdA hebben er een handje van om ‘hun’ toch al zo geplaagde minister uit de wind te houden door debatten over voor hem lastige onderwerpen te blokkeren.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *