AD | Verbod plastic lastig

‘Tijd rijp voor milieukaderwetgeving’

Willemstad – De Warenwet is niet het meest geschikte middel om het eenmalig gebruik van plastic draagtassen, bekers en rietjes en bekers en bakken van polystyreen (foam) aan banden te leggen.

De Landsverordening openbare orde leent zich daarvoor beter.
Dat concludeert de Raad van Advies (RvA) na bestudering van de initiatief-ontwerpwet voor aanpassing van de Warenlandsverordening die is ingediend door de MAN-fractieleden Giselle Mc William, Elsa Rozendal, Eugene Cleopa en Wimbert Hato.

De warenwetgeving heeft primair tot doel om de volksgezondheid te beschermen voor wat betreft voedselveiligheid, terwijl met het verbod ‘tot het verstrekken van plastic draagtassen en ander plastic en polystyreen materiaal’ de bescherming van het milieu voorop staat.

De RvA ziet het initiatief-ontwerp als een goed uitgangspunt om te komen tot ‘een groter samenhangend geheel van noodzakelijke milieuwetgeving die tot heden is uitgebleven’ en ‘acht de tijd rijp om milieukaderwetgeving vast te stellen en te implementeren’. In afwachting van een dergelijke kaderwet geeft de RvA in overweging om het wetsontwerp te regelen in de Landsverordening openbare orde, omdat daarin al regels zijn opgenomen met betrekking tot de bescherming van het milieu.

De initiatief-ontwerplandsverordening voor aanpassing van de warenwet werd op 8 mei dit jaar ingediend en kwam op 25 juli terug met advies bij Statenvoorzitter William Millerson (PAR). De MAN-fractie verwacht dat met de nieuwe wetgeving het gebruik van plastic draagtassen, bekers en rietjes en bekers en bakken van foam drastisch kan worden verminderd en dat daarvan minder in de natuur, zowel op land als in de zee, terecht komt.

,,Deze producten worden massaal gebruikt in onder meer lokale restaurants, snacks, supermarkten en toko’s”, schrijven de Statenleden in de Memorie van Toelichting bij hun wetsvoorstel. ,,Uit onderzoek blijkt dat een plastic draagtas pas na ongeveer duizend jaar geheel is afgebroken en dat door plastic afval wereldwijd jaarlijks honderdduizenden vogels en zeedieren omkomen.”

Door het verbod op eenmalig gebruik worden ondernemers gedwongen ‘gebruik te maken van alternatieven die veel minder of geheel niet schadelijk of belastend zijn voor het milieu’.

RvA voorspelt grote lasten

Artikel 25 in de Warenwet, waarin een algemene geheimhoudingsplicht is opgenomen, zou moeten komen te vervallen. Maar de Raad van Advies betwijfelt of ‘dat het juiste middel is om malafide praktijken die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen’ te voorkomen en voorspelt ‘grote lasten in de vorm van gerechtelijke procedures en schadevergoedingsacties tegen de overheid’ door ‘naming and shaming’.

Bovendien geldt voor ambtenaren al een geheimhoudingsplicht op grond van artikel 62 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht. De RvA stelt in plaats daarvan voor dat de overheid gestimuleerd wordt beter gebruik te maken van de al bestaande mogelijkheden om zaken openbaar te maken en de bevolking te informeren. Ook zouden ondernemingen en burgers meer bewust moeten worden gemaakt van hun verplichtingen voor wat betreft voedselveiligheid en milieu.

In veertien pagina’s geeft de Raad van Advies de MAN-Statenleden nogal wat huiswerk en wil opheldering, motivering en onderbouwing van verschillende zaken, zoals de sanctie bij overtreding van het verbod, de keuze voor juist deze vijf producten, de gevolgen voor de horeca en de kosten voor het Land, de burgers, bedrijven en instellingen.

Ook wil de RvA weten wat er lokaal al beschikbaar is aan ‘al dan niet biologisch afbreekbare, alternatieve producten’, wat de gevolgen voor voedselveiligheid, hygiëne en milieu zijn bij het van kracht gaan van de nieuwe wetgeving en of er op Curaçao onderzoek is gedaan naar de milieueffecten veroorzaakt door plastic en polystyreenmateriaal.

Enkele termen die in de initiatief- ontwerplandsverordening worden gebruikt moeten beter gedefinieerd worden: draagtas, plastic, polystyreen en foam.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Verbod plastic lastig

 1. @DN
  Ik pik even iets uit je betoog, “alle eenmalige production, w.o. Condooms”.
  Kijk dat vind ik nu wel erg kort door de bocht vooral gezien het feit
  dat jongeren er maar op los spelen en er nog meer
  ongewenste tiener zwangerschappen zouden zijn, of stel je voor
  dat de kids eerst alles gaan wassen?

  Zo maar even een opmerking.

 2. Uit dit wetsvoorstel van de MAN-fractie blijkt wel hoe ongelooflijk simpel deze mensen zijn. Het zal helaas nog wel jaren duren voordat er wet- en regelgeving komt die het gebruik van deze milieu-onvriendelijke middelen ontmoedigt of zelfs helemaal verbiedt. Voorlopig zullen we het moeten hebben van prive initiatieven van welwillende ondernemers. Dit parlement krijgt nooit iets voor elkaar.

  Maar ook de vraag van de RvA of er op Curacao onderzoek is gedaan naar de milieu effecten veroorzaakt door plastic en polystyreenmateriaal getuigt van een enorme domheid. Is Curacao anders dan de rest van de wereld?

 3. De MAN maakt zich druk om plastic bakjes bij de snek, maar geen woord van kritiek over het vergif dat de Isla dagelijks over ons uitstoot.

  Selectieve verontwaardiging heet dat.

 4. Daan Banaan

  Het is een goed initiatief en, alhoewel de daadwerkelijke uitwerking nog wat werk behoeft, hoop ik dat de wetgeving liever vandaag dan morgen al in werking treedt. Er zijn een paar burgerinitiatieven die kunnen worden geraadpleegd over zaken zoals alternatieve producten, en omschrijving wat onder producten voor eenmalig gebruik wordt verstaan.
  Het zou bijvoorbeeld beter zijn de wetgeving te maken voor àlle producten voor eenmalig gebruik, zij het bekers, rietjes, eetbakjes, condooms, batterijen, tassen, snoepwikkels en verpakkingen. Misschien is niet altijd een alternatief voorhanden, maar als die er wèl is dan het gebruik van de milieubelastende producten verbieden.
  Overigens, dit is nu typisch een initiatief waar we economisch op kunnen inspelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *