AD | Verwacht tekort Sint Maarten 156 miljoen

Verwacht tekort Sint Maarten 156 miljoen

Philipsburg – De regering van Sint Maarten verwacht een verlies op de begroting 2017 van 156 miljoen gulden, door derving aan inkomsten uit belastingen en extra uitgaven voor de wederopbouw.

Dit staat in het National Recovery Plan (NRP) Sint Maarten dat is opgesteld nadat orkaan Irma een verwoesting aanrichtte op het eiland.

Het tekort voor 2018 zal zelfs hoger zijn, zo wordt verwacht. ,,Er moet budgetondersteuning komen. Er kan in sommige opzichten bezuinigd worden, maar daarmee zal het gat zeker niet gedicht kunnen worden, omdat er ook minder inkomsten zijn als gevolg van verminderde economische activiteit”, aldus het NRP.

Daarin staat ook dat er extra initiatieven nodig zijn op het gebied van toerisme-marketing. De opstellers van het plan bogen op de ervaringen na orkaan Luis, waarna gebleken is dat de extra aandacht voor deze sector het eiland er sneller bovenop kan helpen.

In het NRP wordt uitgegaan van Nederlandse steun. Het NRP: ,,Opbouw volgens het principe van ‘verbeterd opbouwen’ (’build back better’) zal kostbaar zijn en enkele honderden miljoenen guldens betekenen. Er wordt in Den Haag gedebatteerd over een opbouwfonds. Het is niet bekend hoeveel geld in dit fonds komt. De Nederlandse regering is bewust van wat het eiland nodig heeft. Vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn vanaf het begin aanwezig geweest op Sint Maarten en hebben geholpen bij het in kaart brengen van de schade en de behoeften.”

Tijdens het schrijven van het NRP was de discussie over de voorwaarden voor de financiële steun waarschijnlijk nog niet zo hoog opgelopen als op dit moment het geval is.

Het rapport: ,,Het is duidelijk dat er aan het opbouwfonds bepaalde condities verbonden zijn. Den Haag wil de garantie dat het geld effectief en efficiënt gebruikt wordt in die gebieden waar dat het hardst nodig is. Maar, het is evident dat succes beter gegarandeerd is als het Nederlandse geld besteed wordt aan lokaal geïdentificeerde prioriteiten.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *