AD | Voorstel verplicht basispensioen

Minister Koeiman

Willemstad – De plannen hebben enkele jaren op de plank gelegen – sinds maart 2012, toen Hensley Koeiman (MAN) ook minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn was – maar nu ligt er dan werkelijk een wetsvoorstel op tafel van Koeiman over het verplichte basispensioen.

Het verplichte basispensioen is bedoeld voor ongeveer 30.000 werknemers die, als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, alleen afhankelijk zijn van een Algemene Ouderdomsverzekering (Aov).

De bedoeling is dat het pensioen per 1 januari 2020 ingaat en de premie gefaseerd toeneemt, waarbij in 2020 wordt begonnen met twee procent en de premie jaarlijks tot 2024 met één procent wordt verhoogd tot in totaal zes procent. In guldens gaat het om 15 miljoen gulden premieopbrengst in het eerste jaar, oplopend naar 45 miljoen in het vijfde jaar. In alle jaren is de helft van de premie een werkgeversaandeel en de andere helft wordt betaald door de werknemer.

De pensioenfondsen moeten 50 procent van de premie-inkomsten investeren in de lokale economie, zo wordt in de Memorie van Toelichting uitgelegd. Overigens wordt geadviseerd dat het verplichte basispensioen in concurrentie aangeboden wordt door de pensioenuitvoerders waarbij deze zich aan bepaalde basiseisen van het aan te bieden product moeten houden. Voor het gelijk lopen met de Aov wordt verder onderzocht in hoeverre de pensioenleeftijd gekoppeld wordt aan de Aov-leeftijd of geflexibiliseerd kan worden tussen 65 en 70 jaar.

Overigens heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) onderzoek gedaan naar de effecten van de maatregelen en is de regering zich ervan bewust dat de maatregelen zullen leiden tot economische achteruitgang. Daarom zijn er enkele randvoorwaarden om het beleid succesvol te laten zijn.

Uitgelegd wordt dat er een economische groei van 0,5 procent moet zijn om de negatieve economische effecten te kunnen compenseren. De verhoging van de loonkosten leiden naar een verlies van cumulatief 400 banen na vijf jaar. Maar een economische groei van 0,5 procent per jaar, resulteert in een toename van 200 arbeidsplaatsen per jaar, zo wordt aangevoerd.

Verder is het een randvoorwaarde van MEO dat het Nationale Ontwikkelingsplan (NDP) uitgevoerd wordt, waarbij vijf sectoren de prioriteit genieten: de toeristische sector, logistieke sector, creatieve sector, de internationale financiële dienstverlening en de raffinaderij.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Voorstel verplicht basispensioen

  1. Hensley van MAN probeert het ‘sociale’ van de partij en de regering in te vullen (is geheel zoek). Echter binnen de samenzwering heeft men liever een ‘partner in crime’. Een ‘plan B’ samenstelling van 5 + 5 + 1 (1 = Mozes) is al geopperd.

    Geen nieuwjaarsfeest op de ministeries maar toch wel enige vuurwerk!

  2. Dit plan kan gefinancierd worden door het overheidspensioen van mevrouw Leeflang naar een normaal niveau terug te brengen.

  3. Renée van Aller

    Dit lijkt hetzelfde soort basispensioen als in Aruba. 6% is niet genoeg om fatsoenlijk van dood te gaan en veel te weinig om van te leven. Een goed pensioen betekent minstens 20% van de loonsom sparen op jaarbasis. Bovendien als de verzekering bij de Fatum of de Ennia, of een vergelijkbare instantie wordt ondergebracht, zal blijken dat onbekend is wat de kosten van de verzekering zijn voor de pensioenopbouw. Dat is na al die jaren in Aruba nog steeds niet duidelijk. Bovendien is een verzekeringsmaatschappij een instantie met winstoogmerk. Wat zal er gebeuren als de maatschappij failliet gaat? Veel werkgevers in Aruba betalen de premie niet voor hun werknemers. Pensioenbreuk doet zich vrijwel zeker voor als van werkgever gewisseld wordt. Bovendien is er geen sanctie als de werkgever het laat zitten. De werknemer is ook blij die houdt netto meer over, waardoor ook de loonbelasting hoger wordt. Dit systeem wil Nederland ook invoeren, maar wel tegen een veel hogere premie. Aan het eind van de looptijd moet een lijfrente worden gekocht. Met pech is het een soort woekerpolis. Als de rente ongunstig is en het salaris laag is het misschien genoeg om een korte periode een bescheiden toelage om van te leven te hebben. Daarna is er niets. We hebben er al jaren over geschreven, zonder dat betere informatie werd gegeven. Rekenvoorbeelden ontbreken meestal. Een kat in de zak, nog steeds. Beter kan een spaarrekening in eigen beheer worden geopend waarop dat geld wordt beheerd. Dat rendeert beter als de bank tenminste geen grandioze kosten rekent voor een pensioenrekening. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *