AD | Vragen over introductie douanezones

De SER is het er niet mee eens dat de datum van introductie van douanezones wordt bepaald via een (later in te dienen) landsbesluit | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Sociaal Economische Raad (SER) mist een overzicht van financiële en economische consequenties bij het voorstel van de regering om de Landsverordening economische zones 2000 in te trekken en te vervangen voor douanezones.

De SER stelt dat in de toelichting bij het wetsvoorstel niet wordt aangegeven op welk tijdstip het de bedoeling is de douanezones in te voeren. Noch wordt aangegeven wat de consequenties zijn van de intrekking van de Landsverordening economische zones 2000 en de invoering van de douanezones.

,,Wat betekent dit voor de bedrijven die nu gevestigd zijn in de economische zones, welke kosten zijn verbonden aan de administratieve consequenties, aan de verschuiving van de verantwoordelijkheid ten aanzien van economische zones van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) naar de Douane Curaçao ten aanzien van de douanezones, en wat betekent de wijziging voor het aantrekken van meer bedrijvigheid?”

Het voorstel van de regering vormt onderdeel van het pakket aan belastingmaatregelen (de Ontwerplandsverordening belastingherziening 2019) waarvoor de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN) nog dit jaar van de Staten akkoord wil krijgen.

De e-zone wetgeving moet versneld worden aangepast op grond van aanwijzingen van de EU Code of Conduct Group (COCG) om met name ‘ring fencing’-aspecten weg te nemen. Ring fencing vindt plaats wanneer een deel van de activa of winsten van een bedrijf financieel gescheiden zijn zonder noodzakelijkerwijs als een afzonderlijke entiteit te worden geëxploiteerd.

De SER is het er niet mee eens dat de datum van introductie van douanezones wordt bepaald via een (later in te dienen) landsbesluit.

,,De SER wenst hierbij het belang van rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor ondernemersvertrouwen en het investeringsklimaat te benadrukken. Het belang van (snelle) meeropbrengsten voor de overheid lijkt hier het allesoverheersende motief voor de delegatiemogelijkheden te zijn, hetgeen in prioriteit boven het algemeen sociaaleconomisch belang lijkt uit te gaan. Voor de SER is dat niet aanvaardbaar.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *