AD | X-team achter vervuilers aan

GMN minisrer Suzy Camelia-Romer | Extra

Willemstad – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer (PIN) presenteert komende week het X-team dat milieuovertredingen gaat aanpakken en strafbaar stellen. ,,Curaçao is vervuild”, zegt de minister. ,,We gaan grote schoonmaak houden op het eiland.”

Leider van het X-team is inspecteur-generaal Jan Huurman van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Hij wordt bijgestaan door procureur-generaal Roger Bos en Gabriel Murray, sectordirecteur Milieu & Natuur bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Het team bestaat verder uit politieagenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Inspectie en de douane, Domeinbeheer, het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), het ministerie van GMN, Selikor en enkele andere instanties.

Het X-team is herhaaldelijk bijeengekomen voor overleg, en is nu klaar om in actie te komen, aldus de minister. ,,Volgende week zal het X-team zich via de media aan de gemeenschap presenteren. Ik wilde die presentatie deze week laten plaatsvinden, maar door de drukke agenda en een nieuwe vergadering in de Staten, is de geplande persconferentie een week verschoven.”

In navolging van het multidisciplinaire team van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) dat de vergunningen van winkeliers en horecagelegenheden controleert, en de kwaliteit en houdbaarheid van producten checkt, gaat het X-team ondernemingen op Curaçao controleren op verantwoorde omgang met afvalstoffen. In geval een bedrijf vergunningplichtig is inzake de Hinderverordening, dan wordt gecontroleerd of er aan de voorwaarden is voldaan.

,,Is dit niet het geval, dan zal ik niet aarzelen bestuursdwang toe te passen”, zegt minister Camelia-Römer. ,,De overheid gaat handhaven, we gaan ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd en dat verdere overtreding van regels wordt voorkomen. Ofwel door bestuursdwang, of door een dwangsom of door boetes.”

Het X-team gaat niet alleen bedrijven controleren, maar de vervuiling van het eiland in het algemeen aanpakken, volgens het beginsel de vervuiler betaalt. Iedere vervuiler gaat financieel verantwoordelijk worden gesteld voor het verwijderen of ongedaan maken van de door hem veroorzaakte verontreiniging, zo kondigt Camelia-Römer aan.

Olie die op diverse plekken op het eiland gedumpt is, bergen zwerfvuil, bouwpuin en gedumpte huisraad en dode dieren, het X-team gaat speurwerk verrichten om overtreders te vervolgen.

,,Curaçao is vervuild, en dat gaat nu veranderen”, zegt de minister, die aangeeft dat de milieuwetgeving op Curaçao weliswaar verouderd en ontoereikend is, maar dat de overheid niettemin kan handhaven. ,,Dankzij de multidisciplinaire opzet van het X-team kan er in voorkomende gevallen vanuit vele invalshoeken op basis van bestaande wetgeving worden opgetreden”, aldus Camelia-Römer.

,,Door de gezamenlijke aanpak zijn we in staat om milieudelicten aan te pakken, en de verantwoordelijken strafrechtelijk te vervolgen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

12 Reacties op “AD | X-team achter vervuilers aan

 1. Francois Nouel

  Let op juiste taalgebruik. Xteam kan niets strafbaar stellen
  Dat kan alleen de wetgever. Hopelijk zit de wetgeving in deze wel goed in elkaar

 2. @Matie. Suzy woont lekker bij Cas Grandi dus heeft zelf geen last van de gifgassen

 3. Trots op Curaçao

  Het mooiste van een mooi plan is dat het een mooi plan blijft.

 4. Roerend met U eens den oudsten.De Iska de grootste vervuiler.
  Maar de regering is hier verantwoordelijk maar die steken liever hun kop in het zand.
  Suzy Camelia Romer deed vele beloften maar door gebrek aan ruggegraat doet zei lekker niks.
  Kan iedere maand haar salaris cashen.
  Walgelijk.

 5. @pukkie, wij betalen hier 20 piek per maand voor ophalen huisvuil; Kliko wordt ter beschikking gesteld.

 6. Mevr. Romer, gelooft u het zelf?
  Eerst zien en dan geloven!

 7. Plannen maken is fijn, helaas heb ik deze plannen al vaker voorbij zien komen zonder noemenswaardig resultaat. Flikker je troep maar ergens neer, niet mijn probleem is toch wel de gedachte. Trieste boel.

 8. In mijn gemeente in Nederland betalen we ook belasting voor huisvuil ophalen. Ieder huis heeft een smartcard voor de ondergrondse containers. Met deze card kan daarnaast zes keer per jaar zonder kosten grof vuil worden aangeboden bij de landfill.

 9. Tja een goed idee denk dat het daar helaas ook bij zal blijven.

 10. En niet te vergeten alle autowrakken op het eiland.

 11. Het X-team gaat niet alleen bedrijven controleren, maar de vervuiling van het eiland in het algemeen aanpakken, volgens het beginsel de vervuiler betaalt. Iedere vervuiler gaat financieel verantwoordelijk worden gesteld voor het verwijderen of ongedaan maken van de door hem veroorzaakte verontreiniging, zo kondigt Camelia-Römer aan.

  Beginnen met de ISLA!

 12. den oudsten

  Heel mooi plan
  Maar zo lang de isla niet word aangepakt
  Vind ik het hele plan een lachertje.
  Hoe kan je iemand anders verwijten als je zelf de grootst vervuiler ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *