AD | Zaak Babel aangehouden

Zaak Babel aangehouden

De oud-premier – die zenuwachtig oogde – wordt in de zaak Babel verdacht van bezit jammers, diplomatiek paspoort, witwassen + valsheid in geschrifte facturen | Foto Edsel Sambo

Willemstad – De regiezitting van de zaak Babel, waarin oud-premier Gerrit Schotte en zijn levenspartner Cicely van der Dijs, verdacht worden van onder andere witwaspraktijken en valsheid in geschrifte, is uitgesteld tot 5 juni om 9.00 uur.

De inhoudelijke behandeling vindt op 9 en op 11 september plaats.

Dat heeft het gerecht gisteren besloten, na het verzoek van de verdediging van Schotte om de zaak aan te houden.

De oud-premier – die gisteren zelf zenuwachtig oogde – wordt in deze zaak vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran voerde gisteren namens zijn cliënt het woord en had voorafgaand aan de zitting al het verzoek ingediend om de zaak aan te houden.

Behalve het feit dat de raadsman niet gecharmeerd was van het feit dat het OM gisteren een ‘semi-requisitoir’ hield en de beschuldigingen aan het adres van zijn cliënten openbaar maakte – hij sprak zelfs van een kwalijke zaak – gaf hij ook te kennen dat het strafdossier in deze zaak ruim 3.000 pagina’s bevat en meer tijd vergt om dit grondig te kunnen bestuderen.

,,Het feitenonderzoek en het daaropvolgende vooronderzoek beslaat een periode van ruim twee jaar. Een periode van twee jaren waarin politie en justitie kosten noch moeite hebben bespaard en zich intensief hebben kunnen voorbereiden op de zitting van heden”,

aldus Sulvaran.

,,Daar staat tegenover dat het proces-verbaal eerst op 11 februari 2015 is gesloten en het zeer omvangrijke strafdossier eerst op 13 februari 2015 aan de verdediging is verstrekt. De inleidende dagvaarding dateert van 27 februari 2015 en deze dagvaarding is feitelijk eerst op 2 maart jongstleden aan cliënt betekend. Dit betekent dat zij slechts enkele weken bekend zijn met de omvang van de aan hen tenlastegelegde feiten en de gedeeltelijke inhoud van het dossier. Die korte voorbereidingsperiode van een paar weken staat in schril contrast met voornoemde onderzoeksperiode van ruim twee jaar. Van een ‘equality of arms’ is op grond hiervan geen sprake.”

Volgens Sulvaran heeft het handelen van het Openbaar Ministerie in deze zaak ernstige raakvlakken met artikel 6, lid 3 sub b van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is bepaald dat een verdachte ‘adequate time and facilities’ dient te hebben ter voorbereiding van de zitting.

,,En gelet op het jurisprudentiële gewicht dat aan een regiezitting wordt toegekend zal deze verdragsgarantie ook in volle omvang dienen te gelden voor deze zitting. Het lijkt er dan ook sterk op dat het OM, dat hierover kennelijk anders denkt, slachtoffer is geworden van een Babylonische spraakverwarring.”

Vervolgens heeft de verdediging, zo laat Sulvaran weten, moeten vaststellen dat ‘een behoorlijk aantal processtukken/bijlagen aan het strafdossier ontbreekt.

,,Het gaat om stukken genoemd in de bijlage. Er is dus simpelweg sprake van een incompleet procesdossier en reeds hierom ligt aanhouding ook in de rede. De verdediging verzoekt hierbij uitdrukkelijk ook toevoeging van deze ontbrekende processtukken”,

aldus de raadsman in zijn pleidooi.

Gezien de ernst van de beschuldigingen aan het adres van zowel Schotte als zijn partner verzette het OM zich gisteren met klem tegen de aanhouding van de strafzaak. In haar pleidooi gaf Van Logten te kennen dat de maatschappij belang heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting van rechtszaken.

,,En dat geldt zeker ook voor deze zaak. Er is onrust in de maatschappij dat de afhandeling van deze zaak zo lang op zich laat wachten”,

aldus de officier van justitie, die vervolgde:

,,Daarnaast is er het belang van een goede en efficiënte organisatie van de rechtspleging en bij de voorgestelde aanhouding gaat kostbare en schaarse zittingsruimte verloren.”

Sulvaran haakte tijdens zijn pleidooi meteen in op de uitspraak van het Openbaar Ministerie, namelijk dat de maatschappij belang heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting van rechtszaken, en zeker bij deze zaak.

,,Die laatste toevoeging vond de verdediging in hoge mate intrigerend, omdat daarbij de vraag is gerezen of het OM hiermee misschien het oog zou kunnen hebben gehad op de politieke implicaties van een vervolging c.q. afgeronde vervolging van de heer Schotte, die zoals wij weten, nog immer politieke aspiraties heeft. Het bange voorgevoel kan niet worden onderdrukt dat het OM met het loskoppelen van de zaken een ‘kaltstellung’ van de heer Schotte beoogt, zodat hij niet meer kan deelnemen aan de verkiezingen in 2016.”

Bron: Antilliaans Dagblad

11 Reacties op “AD | Zaak Babel aangehouden

 1. Lips doet het in haar broek voor Schotte en Peppie. Laten we ook eerlijk zijn: als je kwaliteit hebt kom je als rechter niet op deze door god verlaten rots werken maar verdien je in Nederland het dubbele.

  Curacao is de afvalbak van het Nederlandse rechtersgilde en Lips is daarvan het levende bewijs.

 2. stanley Held

  Sander, jij weet niet. Heb ze jaren meegemaakt. Vind het erg als een aanval op hun wordt gepleegd. Ik weet dat ze bekwaam zijn. Het noemen van hun namen in een kwade daglicht vind ik erg.Ik geloof in het sysysteem. Weet echt waarom. Als er niet mee eens ben, mag persoonlijk altijd vragen. Wij hebben een mooi systeem. Die vrouw heeft het moeilijk. Denk jij dat zij het alleen doet? Nee. Dus geloof in het systeem. Ik wel. Bewijs dat is het.

 3. @stanley, je bhoeft niet zo veel respect te hebben voor rechters of welke hoogwaardigheids figuren.
  het zijn namelijk mensen met menselijke fouten.
  waarom zoveel respect voor dit soort figuren?
  ze denken dat ze god zijn, maar ze zijn net zo als alle andere mensen..
  ze hebben angst, hebzucht, frustraties, noem maar op.
  dus respect voor dit soort is echt onzin!!!

 4. stanley Held

  Wees een man of vrouw. Zeg haar. Het ligt niet aan haar. Een zwakke magistraat moet zij handelen. Rechters heb ik heel hoog staan. Weet wat zij meemaken. Jullie zijn echt met een ander spel bezig. Laat het recht zijn beloop laten gaan. Snap dat dit het probleem is. Met naam en toenaam de rechter te noemen vind ik niet eerlijk, tenzij jij haar toespreekt. Dien jullie niet.

 5. jerry kirindongo

  De ironie is dat wij het allen met de heren Sulvaran en Peterson eens zijn dat de kwaliteit van de rechterlijke macht bedroevend is.
  Wellicht de tijd om de handen ineen te slaan om dit te veranderen…..

 6. Irma Lips moet van deze zaak af. Het is een lichtgewicht met een totaal gebrek aan integriteitsbesef.

  Ze behoort vermoedelijk tot de catagorie rechters die het in Nederland door hun onkunde niet konden bolwerken en het daarom in deze bananenrepubliek maar eens komen proberen waar je met MAVO3 en strafblad premier kun worden.

  Stuur haar terug naar Nederland en laat een wel capabele rechter snel invliegen.

 7. @Marian
  waarbij in het vonnis het rijden zonder rijbewijs niet werd vermeld en dus ook niet werd bestraft !!! Te gek voor woorden.
  Opfriscursus voor haar?
  Door wie wordt zo iemand eigenlijk gecorrigeerd/beoordeeld?
  De rechterlijke macht moet op de schop. Is niet meer van deze tijd. Het gesloten bastion moet veel transparanter worden. Ook de rechterlijke macht is een afspiegeling van de maatschappij. Er zitten briljante mensen tussen maar ook totaal ongeschikten die via kruiwagens de job hebben gekregen en die over mensenlevens mogen oordelen. Voorbeelden te over. Voor het leven benoemd geeft ze ook een onterechte status van onaantastbaarheid !

 8. Als Irma Lips de enige rechter was op Curacao, konden we Bon Futuro sluiten.

  Deze vrouw deugt niet. Kan het Openbaar Ministerie niet verzoeken om een integere rechter op deze zaak te zetten?

  Irma Lips lijkt een marionet van ratvocatenkantoor Peppe en Kokkie. Ze is de Stella van Rijn van justitie.

  Ze laat ook chauffeurs die met idiote snelheid en zonder rijbewijs 3 mensen doodrijden en daarna vluchten zonder straf lachend de rechtszaal uitlopen.

 9. Ik raad Schotte aan Geert-Jan Knoops als advocaat te nemen.
  Als ik het goed heb, werden bij alle zaken waarbij de verdachten werden bijgestaan door Knoops de verdachten (alsnog) vrijgesproken door Lips.
  Die 2 kennen elkaar goed. Zie ook een aantal foto’s waarop ze gezamenlijk werden gekiekt. Alle middelen zijn geoorloofd vindt Knoops.
  En Lips is onder de indruk van hem. Slimme advocaat die Knoops.

 10. bij mij is het volkomen duidelijk, dat er zowel bij het OM en de rechters foute figuren werken, die door de maffia gecontrolleeerd wordt.
  chantage? omkoping? vriendjes of familiebanden?
  dus deze zaak zal wel weer door een vormfoutje geseponeerd worden.
  We zijn nog lang niet af van deze maffia families, die al heel lang regeren.

 11. Schotte hoeft niet zenuwachtig te zijn, want Irma Lips is de rechter.

  Die zou El Capone nog niet veroordeeld weten te krijgen, en Bin Laden met een taakstraf laten wegkomen.

  Een voorwaardelijke taakstraf wel te verstaan.

  Naar verluid is het in criminele kringen dan ook een feest als Irma Lips een zaak krijgt toegewezen. Ook bij de ratvocatenkantoren op Pietermaai gaat de vlag uit, want bij een zaak onder rechter Lips kan gedeclareerd worden zonder ook maar het dossier te openen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *