ADC-personeel tegen liberalisering

adcWILLEMSTAD — Het personeel van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) keert zich tegen het besluit van de regering om de markt voor laboratoria op het eiland vrij te geven. In een brief aan minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) hekelen zij het feit dat ADC in dit proces geen participatie is gegund en dringen zij er bij de minister op aan om dit besluit terug te draaien.

De brief van het ADC-personeel volgt op een informatievergadering op het werk, waarbij zij werden geïnformeerd over de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) en de gevolgen die dit voor het voormalige Landslaboratorium met zich mee zal brengen.
Uit deze informatie maakt het personeel op dat de introductie van de bvz verregaande gevolgen voor hun werkgever met zich mee zal brengen.
De werknemers vrezen de liberalisering van de markt voor laboratoria op het eiland.

“Het is voor ons onbegrijpelijk hoe een besluit, dat aan tafel was afgesproken en dat in een document van de overheid was vastgelegd, kan worden herroepen.
Het verbaast ons ook dat de belangrijke stakeholder ADC, een overheids-nv, geen participatie heeft gekregen, maar ook niet van tevoren op de hoogte is gesteld dat zo’n drastische verandering onderweg was.”

De ADC-werknemers wijzen op het feit dat het voormalige landslab aan de hand van eerder gemaakte afspraken al tal van investeringen voor de toekomst heeft gedaan.

“Dit besluit om de markt te openen zal funest zijn voor ons nationale laboratorium ADC en het volk zal ook met de gevolgen hiervan worden geconfronteerd”

, staat in de brief van eerder deze maand vermeld. Het personeel wijst erop dat ADC hard heeft gewerkt om de kwaliteit van haar producten en processen op alle terreinen in haar organisatie te verhogen.

“Met ons ADC heeft de gemeenschap de garantie van een goede zorg.”

In hun brief dringen de ADC-werknemers er bij Whiteman op aan om het bewuste besluit terug te draaien en de markt voor laboratoria op het eiland niet vrij te geven.

“Wij maken ons grote zorgen en dringen er bij de regering op aan om deze controversiële en drastische maatregelen terug te draaien. Wij hopen dat de minister rekening houdt met de bezorgdheid onder het ADC-personeel. Gezien de aard van deze zaak hopen wij op een spoedige reactie van minister Whiteman”

, aldus ADC-werknemers in de brief, die behalve naar Whiteman ook is verstuurd naar de Staten, premier Daniel Hodge (PS), de Raad van Commissarissen (RvC) van ADC en het bestuur van ambtenarenvakbond Abvo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *