Advocaat Eric de Vries aangeklaagd

Mr. Erik de Vries

Mr. Eric de Vries

WILLEMSTAD – Eric de Vries moet zich verantwoorden voor de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Burgerbeweging Akshon Sivil heeft een tegen hem ingediend.

De advocaat, die werkt bij HBN-law in Otrobanda zou in twee gevallen juridische constructies bedacht hebben om overheidsNV’s leeg te trekken, zodat schuldeisers het nakijken hadden.

Het gaat hier om juridische handelingen bij een overeenkomst tussen Curaçao Utilities Company N.V. en Refineria di Korsou NV en zijn betrokkenheid bij een overeenkomst tussen de Curaçaose Dokmaatschappij en Curaçao Port Authorities tijdens de regeerperiode van Gerrit Schotte (2010-1212). Advocatenkantoor HBN-law had toen een monopolie contract met de regering Schotte. Dit kantoor was niet alleen juridisch adviseur van de regering destijds, maar ook trad dit kantoor op als juridisch adviseur van alle betrokken overheidsvennootschappen, zoals Aqualectra, RdK en Curoil.

Volgens Akshon Sivil heeft De Vries niet integer gehandeld en zich schuldig gemaakt aan misslagen en inbreuken op de eer van de stand der advocaten. Bij de overeenkomst tussen Curaçao Utilities Company N.V. en Refineria di Korsou NV regelde De Vries de gratis overdracht van 65 miljoen gulden aan aandelen van Aqualectra naar de RdK. Hij was hierbij juridisch adviseur van beide overheids-NV’s.

Bij de Curaçaose Dokmaatschappij loosde hij een schuld van de Curaçao Port Authorities (35 miljoen gulden) in de boeken van het DOK. ook hier was hij juridisch adviseur van beide NV’s. Zowel Aqualectra als de Curaçaose Dokmaatschappij balanceerden op de rand van de afgrond. De overige schuldeisers waaronder Refineria Isla Curaçao B.V., het bedrijf Seven Seas en advocatenkantoor White en Case zijn hierbij opzettelijk en op onrechtmatige wijze benadeeld voor bijna 46 miljoen gulden.

Het heeft er volgens Akshon Sivil alle schijn van dat middels deze overeenkomst getracht is om een sterfhuisconstructie op te zetten waarbij de Cubaanse schuldeisers van CDM (voormalige werknemers die een vonnis uit de VS in handen hebben waarbij CDM veroordeeld is om aan hen in totaal US$ 80 miljoen te betalen) met lege handen achterblijven.

Eric de Vries overtrad met bovenstaande handelswijzen de Gedragsregels voor de Advocatuur. Daarin is onder andere geregeld dat een advocaat zich zodanig dient te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad. De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.

Om deze reden verzoekt Akshon Sivil om voornoemde klachten in behandeling te nemen, de klachten gegrond te verklaren en mr. De Vries passende sancties op te leggen.

Bron: Persbureau Curaçao

Download hier de hele klacht bij de Raad van Toezicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *