Advocaten akkoord met BOB-wet

orde van advocaten

Advocaten akkoord met BOB-wet

Willemstad – Diverse leden van de Orde van Advocaten Curaçao en enkele hoogleraren strafrecht zijn bij de totstandkoming van de Landsverordening bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) betrokken geweest. Over het ontwerp zoals het er ligt, bestaat tussen hen consensus.

De Landsverordening is bovendien door de parlementen van Aruba en Sint Maarten goedgekeurd.

Voor de Orde van Advocaten Curaçao bestaat dan ook geen behoefte aan een nieuwe inhoudelijke behandeling. De Orde beveelt de Staten aan om het ontwerp definitief aan te nemen. Dit is de kern van de boodschap van de Orde aan het Curaçaose parlement. Dit naar aanleiding van de beslissing van de Staten om de eindstemming over dit belangrijke onderwerp tot 4 april uit te stellen in afwachting van het standpunt van de Orde.

Het betreffende ontwerp in de oorspronkelijke versie is in juli 2010 aan de Antilliaanse Staten ter goedkeuring aangeboden. Vervolgens zijn in september 2011 een tweetal nota’s van wijziging en op 19 maart 2012 een derde en laatste nota van wijziging aan de Staten van Curaçao ter goedkeuring voorgelegd.

De Commissie Strafrecht is van mening dat met name maar niet uitsluitend door de invoering van de notificatieplicht de belangen van diverse betrokkenen ‘op evenwichtige wijze in aanmerking zijn genomen en de totstandkoming van het ontwerp op een deskundige en zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden’.

,,Zoals bekend is het ontwerp in november reeds preliminair door de Staten van Curaçao goedgekeurd. De Staten van Sint Maarten en Aruba hebben inmiddels eveneens met een overeenkomstig ontwerp ingestemd. Omdat het hier een wetsvoorstel betreft met een substantiële maatschappelijke impact, is de zorgvuldigheid van de Staten om alsnog het standpunt van de Orde te vragen alvorens een eindstemming te houden, alleszins prijzenswaardig.”

De Commissie Strafrecht concludeert tot het verstrekken van een positief advies aan de Staten, waarbij het voornemen van de minister van Justitie om over de inhoud van de onderhavige Landsverordening na invoering openbare voorlichting te geven ‘ten zeerste wordt toegejuicht’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *