Afvloeiing ambtenaren levert 95,3 miljoen op

Afvloeiing ambtenaren

Afvloeiing ambtenaren

WILLEMSTAD — De natuurlijke afvloeiing van 418 ambtenaren over een periode van vijf jaar zal de overheid een besparing van 95,3 miljoen gulden opleveren. Dit rekent het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) voor in een persbericht naar aanleiding van de ondertekening vorige week tussen overheidsvakbonden, over structurele besparing op de personeelskosten van de overheid.

De zes convenanten zullen, inclusief de afschaffing van de VUT-regeling, een besparing van 190 miljoen gulden met zich meebrengen. Toetreding van ambtenaren tot de basisverzekering per 1 november, zal geen financiële gevolgen voor de overheid hebben. Overigens is het nog de vraag of de streefdatum van 1 november gehaald zal worden, gezien het wettelijke traject dat doorlopen moet worden.

De bevriezing van de indexering voor 2015 zal een bedrag van 22,3 miljoen opleveren. De aanpassing van de loontreden, periodieke verhogingen na een functiebeoordeling en onderhandelingen voor een nieuw beloningssysteem voor ambtenaren zal een bedrag van 8,4 miljoen opleveren.

Het beperken van overuren zal een besparing van 6 miljoen gulden met zich meebrengen. Maar afgesproken is dat dit bedrag zal worden aanwend voor het aantrekken van extra personeel voor het ministerie van Justitie. De beperking van het aantal toelagen zal op haar beurt een besparing van 11,4 miljoen met zich meebrengen.

De grootste besparing is afkomstig van de natuurlijke afvloeiing van 418 ambtenaren. De regering denkt hierbij een bedrag van 95,3 miljoen gulden te kunnen besparen. Samen komt dit neer op een bedrag van 145 miljoen gulden, maar de regering gaat ervan uit dat met afschaffing van de VUT-regeling voor ambtenaren met een overgangsregeling van een jaar, deze besparing zal uitmonden in een totale besparing van 190 miljoen.

De overheid wil een bedrag van 230 miljoen gulden gaan besparen. Dit zal moeten worden bereikt met de aanpassing van de pensioenregeling voor ambtenaren. De overheid en bonden zijn hierover nog in gesprek. Een ander punt dat de overheid wil bespreken is de tijdelijke halvering van het vakantiegeld. De ambtenarenbonden hebben aangegeven dat dit punt niet bespreekbaar is. Maar in het persbericht van het ministerie van BPD wordt aangegeven dat volgens de overheid dit punt nog steeds op tafel ligt.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *