Ambtenaren buiten bvz

‘Landsverordening basisverzekering snel in Staten laten goedkeuren’

Willemstad – De concept-Landsverordening basisverzekering ziektekosten kan ter behandeling en goedkeuring naar de Staten. Dat is het gevolg van het akkoord dat gistermiddag is bereikt.

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst (midden) tekende gistermiddag het akkoord met de vakbonden SAP (uiterst links), Abvo (links), NAPB (rechts) en STrAF (uiterst rechts), waarin staat dat de ambtenaren voorlopig niet onder de basisverzekering vallen. FOTO JEU OLIMPIO ©2013

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst (midden) tekende gistermiddag het akkoord met de vakbonden SAP (uiterst links), Abvo (links), NAPB (rechts) en STrAF (uiterst rechts), waarin staat dat de ambtenaren voorlopig niet onder de basisverzekering vallen.
FOTO JEU OLIMPIO ©2013

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst is met de vakbonden overeengekomen dat de ambtenaren vooralsnog niet onder de basisverzekering zullen vallen.

,,Door de ambtenaren er nu uit te laten krijgen we de mogelijkheid om de wet aan de Staten aan te bieden om hem vast te stellen zodat hij zo snel mogelijk in werking kan treden”

, aldus Van der Horst.
Toch geeft de minister aan dat er verder onderhandeld zal worden, want er zal bezuinigd moeten worden.

,,We kunnen geen twee categorieën burgers hebben.
Het zal in stappen gaan, maar het staat buiten kijf dat er ook bij de ambtenaren iets moet gebeuren”

, aldus de minister.

Terwijl de Staten nu aan zet zijn om deze landsverordening zo snel mogelijk aan te nemen, zal Van der Horst er alles aan doen om er alsnog met de vakbonden uit te komen.
De politievakbonden SAP en NAPB, de douanevakbond STrAF en ambtenarenvakbond Abvo houden vast aan het Sociaal Statuut dat regelt dat de ambtenaren er tot 2015 niet op achteruit gaan.

,,Dat is getekend in 2010, maar inmiddels zijn de omstandigheden twee jaar later anders.
We zullen kijken wat er mogelijk is om het Statuut open te breken, maar het zal tijd vergen om die discussie te voeren”

, aldus Van der Horst.
Gekeken naar het overleg dat gisteren maar ook vorige week donderdag en vrijdag is gevoerd heeft de minister het gevoel dat er binnen de vakbonden wel begrip is voor de huidige economische situatie.

,,De bonden hebben wel zicht voor de realiteit.
Wel is het zo dat ze nou eenmaal dat Sociaal Statuut in handen hebben, waarin naar de leden toe iets is toegezegd.”

Toch zal er ook bij de vakbonden begrip moeten zijn voor de vereiste bezuinigingsmaatregelen – Van der Horst spreekt liever van herstelmaatregelen – om het gat in de begroting te dichten.

Doordat de ambtenaren voorlopig niet onder de basisverzekering vallen, zal deze maatregel niet het gewenste effect opleveren, realiseert ook de minister zich.

,,Natuurlijk niet, er valt een groep weg.
Daarom is het zaak om deze groep er alsnog zo snel mogelijk bij te krijgen.”

Over eventuele andere maatregelen heeft Van der Horst nog niet met zijn collega-ministers gesproken.
Secretaris Cees van Nieuwamerongen van het College financieel toezicht (Cft) kan nog niet al te diep ingaan op de genomen stappen gisteren, maar liet zich wel ontvallen:

,,Als een maatregel niet de gewenste besparingen zal opleveren, moet de regering op zoek naar andere besparende maatregelen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *