Amigoe | 281 mangroven geplant bij Boka Patrick

door Xavora Ricardo-van der Biest

Mangrove aanplant Boka Patrick | Stichting Uniek Curacao

FIU studenten planten mangroven bij Boca Patrick | Stichting Uniek Curacao

BOKA PATRICK — De zeven studenten van de Florida International University (FIU) die vorige week op Curaçao waren, hebben 281 rode mangroven geplant bij Boka Patrick. De hard werkende FIU-studenten, onder leiding van de van Curaçao afkomstige Marine Science-student Javier Diaz, hebben meer tijd dan verwacht in het veld doorgebracht.

Er is voor gekozen om 281 kiemplantjes (jonge plantjes) van rode mangroven bij Boka Patrick te planten. Dit omdat het water van Boka Asencion teveel vervuild is, wat de groei van de mangroven daar bemoeilijkt. Hierdoor is de kans dat ze in leven blijven erg klein.

Bij Boka Patrick is de vervuiling aanzienlijk minder omdat hier regelmatig clean-ups worden gehouden. Diaz: “Wij willen bereiken dat 80 procent van de geplante mangroven overleeft.”

Elke maand zal er naar de geplante mangroven gekeken worden door medewerkers van Stichting Uniek Curaçao. Zij zullen de voortgang in een dataverzamelingsysteem verwerken.

“Bij Boka Asencion moet nog een grondige clean-up worden gedaan”, zegt Diaz. “Ik heb water- en bodemmonsters meegenomen om de gifstoffen in het water en de bodem te onderzoeken.” De student geeft aan dat hierna een plan van aanpak ontwikkeld zal worden om vervuiling tegen te gaan.

Bewustwording

“Natuurlijk moet er nog veel gedaan worden, maar wij hebben bewustzijn bij de bevolking gekweekt door middel van verschillende media op Curaçao en via hun eigen Facebook-pagina”, aldus Diaz, die aangeeft dat de bevolking van Curaçao zich meer bewust moet worden van de gevolgen voor het ecosysteem door de vervuiling. Diaz zegt dat het belangrijk is dat er regelmatig clean-ups worden gedaan om te voorkomen dat het plastic zich ophoopt en de doorstroom van water verstoort.

Vervuiling van het water belemmert onder andere de groei van de mangroven. Mangroven vormen een plek waar vissen kunnen leven en eten en fungeren ook als broedplaats. Tevens beschermen mangroven de stranden bij hoge golven. “Hierdoor is het belangrijk dat mangroven voort blijven bestaan”, zegt Diaz.

Tevens geeft hij aan dat de studenten een begin hebben gemaakt met het gebruik van mest uit zeewier (sargassum). De studenten hebben het zout uit het zeewier gehaald, de komende weken zal het moeten blijven liggen waarna het zeewier als mest gebruikt kan worden.

Programma

De studenten zijn via de ‘FIU Alternative Breaks’ gekomen. Een groep studenten verleent diensten in plaats van vakantie te vieren. Diaz wil volgend jaar weer een groep studenten meenemen om verder te werken aan het project. Tevens wil hij bereiken dat Curaçao door middel van deze programma’s bekender wordt en meerdere studenten een groep kunnen vormen om tijdens hun vakantie naar Curaçao te komen om een bijdrage te leveren aan het project.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *