Amigoe | 700 zorgpassen bvz nog niet opgehaald

700 zorgpassen bvz nog niet opgehaald

700 zorgpassen bvz nog niet opgehaald

WILLEMSTAD — Ongeveer 4500 ambtenaren en 1500 gelijkgestelden zijn dinsdag toegetreden tot de basisverzekering ziektekosten (bvz). Zo’n 700 zorgkaarten zijn nog niet opgehaald. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In een persbericht meldt de SVB dat de nieuwe zorgpassen buiten hun schuld om niet zijn uitgedeeld. De SVB doet een beroep op alle zorgverleners om patiënten met een vervallen zorgkaart van het oude Bureau Ziektekostenvoorzieningen toch te behandelen. Zorgverleners kunnen ook het elektronische ‘zorgportaal’ raadplegen om te controleren of iemand verzekerd is.

In tegenstelling tot andere verzekerden binnen de bvz hebben ambtenaren een aanvullend pakket met medische en niet-medische voorzieningen. Hierdoor verliezen ze de dekkingen die tot dan toe golden bij hun ziekteverzekering niet. Ook ministers en Statenleden en hun gezinsleden vallen onder de bvz.

Het aanvullende pakket voor werkzame ambtenaren en gelijkgestelden bestaat uit: tandheelkundige behandeling aanvullend op bvz, met een maximale voorschotregeling tot 3.000 gulden per jaar voor de hoofdverzekerde en zijn gezin; eerste en tweede klas ziekenhuisligging, afhankelijk van de bezoldigingsschaal die van toepassing is; bevallingskosten en kraamzorg specifiek met betrekking tot de klasseligging; gezinszorg, die verstrekt wordt door een thuiszorgorganisatie; hulpmiddelen voor het gezichtsvermogen, waaronder brillen en contactlenzen. Voor de rechthebbende met een jaarinkomen tot en met 12.000 gulden bedraagt de vergoeding maximaal 110 gulden voor montuur en witte glazen conform voorschrift om de twee jaar; voor rechthebbenden met een jaarinkomen boven 12.000 gulden bedraagt de vergoeding maximaal 200 gulden voor montuur en witte glazen conform voorschrift om de twee jaar; het recht op vergoeding van de ticketkosten (heen en terug) voor samenwonende gezinsleden, indien een rechthebbende naar verwachting op medische gronden langer dan twee maanden ziek in het buitenland is; en de werkelijke kosten van de begrafenis in geval van overlijden ten gevolge van een bedrijfsongeval, doch ten hoogste tot het bedrag van 7.000 gulden.

Ook het aantal behandelingen bij onder meer de fysiotherapeut is meer bij ambtenaren dan bij niet-ambtenaren. Volgens de wet van de basisverzekering kunnen SVB-verzekerden een aanvullende ziektekostenverzekering nemen bij particuliere verzekeraars. Dit wordt in de praktijk niet door de verzekeraars geadverteerd. De totale kring van verzekerden van de bvz was 132.498 per 31 december 2014. Voor de bvz is de Inspectie der Belastingen belast met de heffing van premies en de Ontvanger met het innen van de premies.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *